PVV en VVD leggen Greenpeace vuur na aan de schenen

In het bovenstaande krantenartikel geeft de PVV – net als in het Turkijedebat- duidelijk blijk van een gebrek aan historisch inzicht. In dit geval een gebrek aan kennis van de geschiedenis van de machinaties van Greenpeace cum suis. Richard de Mos stelt het zo voor alsof Greenpeace pas met die betonblokken in zee [...]

Door |21 november 2011|13 Reacties

Met Melanie Schultz einde aan tijdperk

Heerlijk: eerst de val van Cramer in het kielzog van het kabinet (het slappe intermezzo Huizinga vergeten we graag snel), vervolgens het nieuws dat de SMOM-regeling en andere milieupropagandasubsidies gaan sneuvelen, vervolgens het nieuws dat het hele Ministerie VROM ophoudt te bestaan! En tenslotte de bijna zekerheid dat bovenstaande dame het nieuwe Ministerie van Ruimte [...]

Door |8 oktober 2010|39 Reacties