Motie SP: Pak milieucriminelen PvdA en Overheid harder aan

De moderne Milieubeweging is een vorm van georganiseerde milieucriminaliteit, zo zal ik in deze korte blog toelichten. Dat is een feitelijke constatering, geldig volgens heersende natuurwetgeving: door bedrijven dan/wel het aanzetten tot milieucriminaliteit via lobby en druk via media. De overheid die papieren doelen doordrukt ten koste van mens en natuur is een criminele organisatie. [...]