Nachtmerrie voor Wiebes

Rutger Castricum. Hofbar. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorziter van het Democratisch Energie Initiatief. De Hofbar legt de teloorgang van onze burgerrechten en de democratische rechtstaat bloot. Over bestuurders die de wet niet uitvoeren. Vanaf 2001 bestaat de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn van de EU. Die schrijft voor dat voorafgaand aan de besluitvorming over [...]