PVV en VVD leggen Greenpeace vuur na aan de schenen

In het bovenstaande krantenartikel geeft de PVV – net als in het Turkijedebat- duidelijk blijk van een gebrek aan historisch inzicht. In dit geval een gebrek aan kennis van de geschiedenis van de machinaties van Greenpeace cum suis. Richard de Mos stelt het zo voor alsof Greenpeace pas met die betonblokken in zee [...]

Door |21 november 2011|13 Reacties

80% minder CO2 in 2050? “Het ken net”

In het voormalige Oostblok hingen zelfs de kleinste dorpen vol met luidsprekertjes waar je zoals in de moslimlanden het Allah Akbar schalt, dag in dag uit het communistische evangelie hoorde klinken. Daar hebben wij het PBL voor. Zoals we destijds braaf naar de kerk gingen om van de dominee te horen dat sex om lust [...]

Door |17 november 2011|2 Reacties

Amazongate: Pinokkio bij het Planbureau

Hoe geloofwaardig is de klachtenbehandeling over het IPCC-, in het jongste rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, wanneer deze wordt geredigeerd door Leo Meyer, IPCC-lead auteur van WG3 in 2007? Dit is de man die tijdens de 2de kamerhoorzitting op 19 april het incidentenmodel propageerde. En dus horen we nu: wel incidentele foutjes, geen twijfel aan de [...]

Door |6 juli 2010|4 Reacties

PBL excelleert met onthullend rookgordijn

Wat moeten we maken van het jongste klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving? Reactie minister Huizinga (VROM) op PBL-rapport “Hoofdconclusies IPCC-rapport staan overeind”. Zo luidt de titel van het begeleidende persbericht. Op mijn kritische vraag of de minister hiermee de algehele IPCC-eindconclusies bedoelt, wordt me van ministeriële zijde bezworen dat het alleen om de [...]

Door |5 juli 2010|47 Reacties