Federatie tot Bederf der Natuurinteresse

Bioloog Arnold van Vliet onderhoudt  de website Natuurkalender.nl. voor zijn stichting Duurzame Ontwikkeling. Deze kalender is met het voorjaar weer onderwerp van krantenartikelen. Verandering in de natuur wordt hier consequent toegeschreven aan CO2-uitstoot. De laatste sneeuw smelt weg en de natuur komt tot leven. We belanden in de dramatische periode van opwarming die voorjaar heet. In de Ryptsjerkster(…) [...]

Door |28 februari 2010|8 Reacties

Wat wel en niet op dit blog?

  Het ‘bijltjesdag’-verhaal heeft gisteren nogal wat losgemaakt. Vooral toen ik een cartooneske afbeelding plaatste, waarvan ik op basis van de eerste reacties ook als snel in zag dat dat over the top was.  In het bericht zelf heb ik al gereageerd op de commotie (link). Verschillende e-mails zijn heen en weer gegaan. De belangrijkste [...]

Door |21 februari 2010|18 Reacties

De zonden van het klimaatdebat

Hoewel de term zonde al lang uit de mode is, beschrijft het vrij aardig hoe het klimaatdebat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Het mist zijn doel, of nauwkeuriger doelen. En dat is zonde. De term advocacy-research is al menigmaal genoemd in verband met het werk van het IPCC en de grote wetenschappelijke onderzoeksinstituten die [...]

Door |8 februari 2010|4 Reacties

13 procent Nederlanders gelooft opwarmingstheorie

WUZ.nl het burgerjournalistieke platfrom van De Telegraaf poneerde gisteren als stelling van de dag: “de opwarmingstheorie van de aarde klopt wel”. Onder 6300 stemmers gaf 13% aan het eens te zijn met deze stelling. 79%  was oneens. Deze resultaten komen aardig overeen met recente Amerikaanse peilingen waaruit blijkt dat Jan met de Pet niet of [...]

Door |3 februari 2010|3 Reacties

IPCC-gate tast vertrouwen in de wetenschap aan

Het punt dat Neerlands enige echte klimaatscepticus Bas van Geel (met enige bedoel ik dat hij de enige actieve klimaatonderzoeker is, die publiceert in de zo veelgeprezen :) peer reviewed literatuur, en die openlijk sceptisch is) al jaren maakt is dat het negeren van sceptische literatuur door o.a. het IPCC uiteindelijk zal leiden [...]

Door |29 januari 2010|3 Reacties