HP De Tijd toont moed met benoemen wetenschappelijke holocaust

Een van de beste vragen om mensen te sensibiliseren voor tenminste de mogelijkheid van de klimaathoax is om te stellen: "Als er in geen enkel ander wetenschapsveld een ontsporend complex van overheid, industrie en belangengroepen te vinden zou zijn, is de klimaathoax onwaarschijnlijk. Als echter dergelijke complexen links en rechts te ontdekken zijn in het moderne wetenschapsbedrijf dan is [...]