Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is Pesten Agrariërs op Systematischer wijze

Stikstofminnende vegetatie met boerenwormkruid in Wageningse uiterwaarden: niks mis mee Momenteel pest de milieubureaucratie weer boeren met een lastenverzwarende miljardenvondst: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), hoewel Pesten van Agrariërs op Systematischer wijze de lading van PAS beter dekt. Voor het berekenen van-meestal willekeurige- stikstofnormen en regels tegen boeren wisten Wageningse en Bilthovense bureaudeskundigen/biolandbouwactivisten [...]