Trollen

Climategate.nl mag zich in grote belangstelling verheugen - helaas ook van trollen. Dagelijks moet ik zo'n 25 reacties, van zo'n vier vaste trollen, in de spam zetten. Eerder publiceerde ik de uitgangspunten die ik daarbij hanteer. Ter herinnering hier opnieuw. Serieuze kritische geluiden zijn welkom. Maar geen oeverloos gezeur (vaak vanuit de anonimiteit), zoals het [...]