Meer CO2 pakt positief uit voor oceanen

  Artistieke weergave van de verzuring van oceanen Een hogere concentratie CO2 in de atmosfeer leidt ertoe dat oceanen verzuren, met alle gevolgen vandien voor koralen en andere kwetsbare ecosystemen. Die breed geaccepteerde claim klopt niet met de feiten, stelt Craig Idso, op basis van een meta-analyse van 568 wetenschappelijke experimenten waarin gekeken is naar [...]