Oerfantasiepark Oostvaardersplassen haalt de New Yorker

Als je bij Staatsbosbeheer werkt, beheer je geen natuur maar creëer je ‘draagvlak’. De PR-machine draait nu op volle toeren om overtreding van onze natuurwetgeving door Staatsbosbeheer te verkopen als Visionair Natuurbeleid. Staatsbosbeheer overtreedt de wet en komt daarmee weg Ik doel bij die overtreding op de door overbegrazing en vertrapping door vee [...]