Het Klimaatakkoord van Parijs: een zelfmoordbriefje van westerse democratieën?

Foto: Peoples Daily on line. Het effect van het klimaatakkoord van Parijs in de huidige geopolitieke context. Auteur: Graig Kelly (Australië). Viereneenhalf jaar zijn verstreken na de euforie over het Klimaatakkoord van Parijs. Destijds noemde de Amerikaanse president Obama het 'een keerpunt voor de wereld'. De toenmalige secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, [...]