Obstakels, zoals windturbines, hebben invloed op wind en weer

Een bijdrage van Ap Cloosterman.     De aanleiding om dit artikel te schrijven is het voornemen van klimaatminister Jetten om op de Noordzee in 2030 een windmolenpark van 750 windturbines van 300 m hoogte operationeel te hebben.   De 3 nieuwe windenergiegebieden krijgen de volgende namen: Nederwiek, Lagelander, Doordewind en hebben een totaal geïnstalleerd [...]