Nieuw onderzoek naar gezondheidsproblemen door windmolens

  Afbeelding: Ap Cloosterman (2020). In deze afbeelding staat nog 49% i.p.v.de vernieuwde 55%. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 [...]

Door |16 maart 2022|29 Reacties

Open brief aan prinses Amalia over fouten Raad van State inzake de plaatsing van windmolens in de Hoeksche Waard

Kees Pieters Kees Pieters, voorzitter van het NederWind netwerk, heeft onlangs een open brief geschreven aan Prinses Amalia in haar hoedanigheid van jongste lid van de Raad van State over onregelmatigheden in de gevolgde procedure inzake de plaatsing van windmolens, in het bijzonder in de Hoeksche Waard. Het AD schreef hierover onder meer [...]

Door |28 december 2021|31 Reacties

Salamitactiek en demonisering

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het moet erkend worden. De bekende NGO’s zijn er als doorknede Agitpropagandisten (de term is bekend van het communistische regiem) op effectieve wijze in geslaagd kernenergie te demoniseren. Het lijkt een stap in een masterplan met als doel het stelselmatig demoniseren van alle energiedragers, behalve zonnepanelen, biomassa en windmolens. Dit [...]

Door |14 september 2021|100 Reacties

De aanbidding van rommel

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Waarom toch al die misplaatste loftuigingen over windmolens en zonnepanelen? Groepsdenken? Massahysterie? Windmolens en zonnepanelen zijn immers wanproducten het menselijk vernuft onwaardig, althans in deze tijd van technische ontwikkeling. Ooit waren windmolens prachtvindingen die bijvoorbeeld polders droogmaalden en de productiviteit stimuleerden op bijvoorbeeld scheepswerven. Een verre voorvader van mij, 400 [...]

Door |12 juli 2021|126 Reacties