Ome Henk en juridisch windturbine-surrealisme

Een gastbijdrage van Kees Pieters (Nederwind). Rechtspraak is een vak apart. Juridische logica is geen normale mensenlogica. Toch zou het goed zijn voor het rechtsgevoel als rechterlijke uitspraken voor de gemiddelde burger “snapbaar” zouden zijn. Bij de recente uitspraak inzake de bouw van een windturbinepark bij Zeewolde resteert slechts een gevoel van surrealisme. Europese mededingingsregels [...]