Hugo Matthijssen

About Hugo Matthijssen

Hugo Matthijsen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist. Voorts is hij actief geweest in de luchtvaart. Hij heeft les gegeven aan piloten in de vakken meteo en menselijke eigenschappen. De laatste jaren is hij actief geweest als publicist, met als aandachtsgebieden energie, maatschappij en klimaatwetenschap.

Klimaatplannen kabinet irrealistisch en onhaalbaar

Hugo Matthijssen De ambities zijn groots. De partijen hebben er lang over gedaan. Maar de plannen voor het terugdringen van fossiele brandstoffen zijn, energetisch gezien, irrealistisch en onhaalbaar. De “groene” energiebronnen zijn eenvoudigweg niet energie-intensief genoeg. Plannen – Het kabinet wil in Europa een emissiereductie afspreken van 55 procent in 2030. – Een [...]

Door | 2017-10-11T15:59:52+00:00 11 oktober 2017|38 Reacties

Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

De hele wereld is in de ban van het broeikasgas CO2. De hoeveelheid CO2 is gestegen van 280 ppm voor de industriële revolutie tot 400 ppm nu (ppm staat hier voor het aantal deeltjes CO2 per miljoen delen lucht). CO2 wordt gevormd door een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. Dat kan door verbranding van vaste [...]

Door | 2017-10-06T13:38:42+00:00 31 augustus 2017|78 Reacties

Greenpeace hult Lely in zwemvest

Foto: Marten van Dijl / Greenpeace. Onlangs heeft Greenpeace het iconische standbeeld van Ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk in een oranje zwemvest gehuld. Nu de formatieonderhandelingen weer beginnen, benadrukt Greenpeace met deze symbolische actie dat alleen een stevig klimaatbeleid het “tij nog kan keren.” Wordt het niet eens tijd om naar feiten te kijken? [...]

Door | 2017-10-06T14:41:14+00:00 10 augustus 2017|45 Reacties

Spreiding plaatsing windmolens?

Vandaag las ik een artikel op de site van RTLZ met de volgende kop. Plaats windmolens niet alleen op de Noordzee, maar spreid ze. Lees je het artikel verder dan kom ik de volgende tekst tegen: Er wordt veel geïnvesteerd in windmolenparken op de Noordzee. Maar de plaatsing van de molens zou meer gespreid moeten [...]

Door | 2017-10-06T15:46:00+00:00 31 juli 2017|34 Reacties