Hugo Matthijssen

About Hugo Matthijssen

Hugo Matthijsen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist. Voorts is hij actief geweest in de luchtvaart. Hij heeft les gegeven aan piloten in de vakken meteo en menselijke eigenschappen. De laatste jaren is hij actief geweest als publicist, met als aandachtsgebieden energie, maatschappij en klimaatwetenschap.

Windenergie, wensdenken en luchtkastelen

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Op de site www.energieinnederland.nl kun je een link vinden naar een EBN–poster met de cijfers van 2016 over ons energiegebruik. "Uitstoot Elektriciteitsproductiebedrijven toegerekend naar eindverbruikssectoren o.b.v. EBN analyse. Voor uitleg, datasets en disclaimer zie www.energieinnederland.nl. Bron: CBS tenzij anders aangegeven. Rapportagejaar 2016." Het totale primaire energiegebruik is 3147 PJ Het [...]

Door | 2018-02-02T08:51:00+00:00 2 februari 2018|62 Reacties

Inzet van de crisis en herstelwet voor windenergie is niet terecht

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. De Nederlandse overheid heeft een crisis en herstelwet in het leven geroepen om in bijzondere situaties van groot belang snel te kunnen handelen Daarbij kun je denken aan rampen of de waterbouwkundige werken die nodig zijn voor onze dijkversterking etc. Dat betekent dat dan de inspraak voor een groot deel [...]

Door | 2018-01-16T20:07:10+00:00 18 januari 2018|47 Reacties

Past klimaat niet in een hokje?

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs een artikel in het dagblad van het noorden met de kop "Klimaat past niet in een hokje." Het betreft een interview gegeven door Marcel Beukeboom, "klimaatgezant van Nederland", geschreven door Mannes van der Laan. De kern: we moeten Parisproof worden, ophef over windturbines zet hij weg met de volgende [...]

Door | 2017-12-18T11:40:47+00:00 18 december 2017|37 Reacties

Biomassa: roofbouw op bos

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs verscheen een (opinie-) artikel van Taco Douma, directeur centrales bij RWE in Nederland en Duitsland, in het Dagblad van het Noorden met als kop 'Zonder biomassa geen duurzame samenleving'. Allereerst een inleiding waarin wordt gesteld dat met de door de regering aangekondigde maatregelen slechts de helft van de CO2-reductie [...]

Door | 2017-12-07T19:40:39+00:00 9 december 2017|45 Reacties

Beurs als graadmeter voor reële economie? Kernenergie in de plus – hernieuwbaar in de min

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. De beurs wordt vaak beschouwd als graadmeter van de reële economie. Aan het koersverloop wordt zelfs wel een zekere voorspellende waarde toegekend, omdat daarin de toekomstverwachtingen van vaak goed geïnformeerde beleggers tot uitdrukking komen. We moeten die opvatting overigens met een korrel zout nemen, want koersen kunnen flink fluctueren. Wat [...]

Door | 2017-11-28T16:59:59+00:00 30 november 2017|51 Reacties