Hugo Matthijssen

About Hugo Matthijssen

Hugo Matthijsen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist. Voorts is hij actief geweest in de luchtvaart. Hij heeft les gegeven aan piloten in de vakken meteo en menselijke eigenschappen. De laatste jaren is hij actief geweest als publicist, met als aandachtsgebieden energie, maatschappij en klimaatwetenschap.

Biomassa: roofbouw op bos

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs verscheen een (opinie-) artikel van Taco Douma, directeur centrales bij RWE in Nederland en Duitsland, in het Dagblad van het Noorden met als kop 'Zonder biomassa geen duurzame samenleving'. Allereerst een inleiding waarin wordt gesteld dat met de door de regering aangekondigde maatregelen slechts de helft van de CO2-reductie [...]

Door | 2017-12-07T19:40:39+00:00 9 december 2017|45 Reacties

Beurs als graadmeter voor reële economie? Kernenergie in de plus – hernieuwbaar in de min

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. De beurs wordt vaak beschouwd als graadmeter van de reële economie. Aan het koersverloop wordt zelfs wel een zekere voorspellende waarde toegekend, omdat daarin de toekomstverwachtingen van vaak goed geïnformeerde beleggers tot uitdrukking komen. We moeten die opvatting overigens met een korrel zout nemen, want koersen kunnen flink fluctueren. Wat [...]

Door | 2017-11-28T16:59:59+00:00 30 november 2017|51 Reacties

Klimaatplannen kabinet irrealistisch en onhaalbaar

Hugo Matthijssen De ambities zijn groots. De partijen hebben er lang over gedaan. Maar de plannen voor het terugdringen van fossiele brandstoffen zijn, energetisch gezien, irrealistisch en onhaalbaar. De “groene” energiebronnen zijn eenvoudigweg niet energie-intensief genoeg. Plannen – Het kabinet wil in Europa een emissiereductie afspreken van 55 procent in 2030. – Een [...]

Door | 2017-10-11T15:59:52+00:00 11 oktober 2017|38 Reacties

Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

De hele wereld is in de ban van het broeikasgas CO2. De hoeveelheid CO2 is gestegen van 280 ppm voor de industriële revolutie tot 400 ppm nu (ppm staat hier voor het aantal deeltjes CO2 per miljoen delen lucht). CO2 wordt gevormd door een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. Dat kan door verbranding van vaste [...]

Door | 2017-10-06T13:38:42+00:00 31 augustus 2017|78 Reacties