Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
TU Delft wil open wetenschappelijk debat over klimaatverandering EN bereidt een lezingen- en debatcyclus voor over klimaatverandering. zo heeft de universiteit bevestigd. De cyclus is bedoeld voor alumni en studenten maar geldt ook als ‘open debat’ met de samenleving…. Lees verder

Greenpeace geeft VU-onderzoekers opdracht: Bonaire is slachtoffer klimaatverandering

Bonaire. Foto Corendon. Van een onzer correspondenten. Greenpeace vindt dat de Nederlandse overheid nalatig is om de gemeente Bonaire te beschermen tegen een mogelijk rijzende zeespiegel. Men stelt dat hittegolven zullen blijven toenemen als er niets wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Inmiddels is er een eerste verkenning. Greenpeace op haar website in kapitalen: ‘Klimaatverandering dreigt Bonaire keihard te raken.’ Onderzoeker Pieter van Beukering (VU) die leiding geeft aan het [...]

30 september 2022|

De ‘Staat van de Europese Unie’ versus de slechte staat van de groene transitie, Samuel Furfari (interview)

Bron: European Scientist. Enige tijd geleden hield de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een toespraak over de 'Staat van de Europese Unie' voor het Europees Parlement in Straatsburg. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om bepaalde aankondigingen te doen, met name over de energietransitie die verwijst naar een waterstofbankproject. European Scientist interviewde de Italiaans-Belgische energiespecialist Samuel Furfari, de huidige voorzitter van de European Society of Engineers and Industrialists. Vroeger was hij [...]

30 september 2022|

Nooit meer slapen: toenmalig kabinet schoof lawaairapport windmolens in la

Van een onzer correspondenten. Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de [...]

29 september 2022|

Wie verspreidt er nu nepnieuws?

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Dit jaar verscheen een nieuwe loot aan de NPO-boom Ongehoord Nederland (ON) geheten. ON belicht en becommentarieert andere kanten van (geo)politieke gebeurtenissen en opinies die veelal niet binnen de huidige NPO belicht worden of onder censuur dan wel woke staan. Kortom, het ongehoorde nieuws. De intrigerende vraag is waarom er zo veel ophef bestaat over ON. Het lijkt wel of die commentaren en opinies van ON niet gehoord mógen worden. [...]

29 september 2022|

Groen kolonialisme: het dwingend opleggen van wind en zonne-energie aan de derde wereld zet vooral de armen op achterstand

Van een onzer correspondenten. Auteur: Dale Hurd. Een vast onderdeel op VN-klimaattoppen is een speciale presentatie van inheemse groepen of vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden die waarschuwen dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor hun manier van leven. Maar praat met leiders uit die derde wereld en je hoort een hele andere zorg: hoe gedwongen te worden om maar groene energie te gebruiken het voor miljoenen mensen nog moeilijker zal maken om aan de armoede te ontsnappen. Wind en zonne-energie [...]

28 september 2022|

Fritz Vahrenholt over het Duitse energiebeleid: ‘We moeten taboes doorbreken.’

https://youtu.be/soYG1Mx95TI   Geen Nederlandse vertaling. Spijtig, maar het is niet anders. Dan had men maar niet het Duits van de lesroosters van de middelbare scholen moeten halen. Zoals we reeds zo'n zeven jaar geleden hebben voorspeld, is de Duitse Energiewende, gevoed door klimaathysterie, een fiasco geworden. Zie hier. Thans is het tijd om puin te ruimen. Maar door ideologische verblinding en de onwil om te erkennen dat het huidige Duitse energiebeleid een ramp is - [...]

28 september 2022|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science  Afvalbakken WordPress Hosting NLP