Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
TU Delft wil open wetenschappelijk debat over klimaatverandering EN bereidt een lezingen- en debatcyclus voor over klimaatverandering. zo heeft de universiteit bevestigd. De cyclus is bedoeld voor alumni en studenten maar geldt ook als ‘open debat’ met de samenleving…. Lees verder

Klimaatminister: groot risico vertrek glastuinbouw naar buitenland bij Europese CO2-prijzen

Van een onzer correspondenten. Er is een groot risico dat de Nederlandse glastuinbouw zich naar het buitenland verplaatst bij Europese CO2-beprijzing. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek (zie bijlage) in opdracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie (EZK). De Nederlandse groente-, fruit- en sierteeltproductie zal mogelijk vertrekken naar Zuid-Europa, waar minder kasverwarming nodig is, of het buitenland waar de kosten voor CO2-uitstoot lager zijn. Glastuinbouw Nederland vindt die ontwikkeling ongewenst en benadrukt dat duurzaamheid breder [...]

16 mei 2022|

Mondiale opwarming en extreem weer: zijn koude-extremen op komst?

Madhav Khandekar. Auteurs: Madhav Khandekar en Ray Garnett. De discussie over de GW/EW [Global Warming/Extreme Weather]-samenhang gaat onverminderd voort; media en milieuactivisten hebben de opwarming van de atmosfeer (als gevolg van de uitstoot van CO2 door mensen) in verband gebracht met de oorzaak van meer extreme weersomstandigheden (EW) in de afgelopen jaren. Het VN-IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft verschillende weersextremen (bijv. hittegolven, droogtes, overstromingen) geïdentificeerd die verband zouden houden met de [...]

16 mei 2022|

Rijke Amerikanen kopen tweede paspoort als verzekering tegen klimaatverandering

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. De eerste echte klimaatvluchtelingen hebben zich gemeld. Het is niet de Soedanese boer die vanwege droge zomers uiteindelijk met zijn gezin in een wankel bootje stapt op zoek naar betere leefomstandigheden, nee het zijn de zeer rijke Amerikanen met hun straaljets die 24/7 elke badplaats in de wereld kunnen aandoen om al pootjebadend whiskey te kunnen nippen. Het aantal rijke Amerikanen dat een staatsburgerschap of verblijfsvergunning aanvraagt ​​in [...]

15 mei 2022|

De bijl in de Nederlandse boom

Een gastbijdrage van Charlev Brantz. “Het kabinet verstrekt per direct geen nieuwe subsidies meer aan biomassacentrales. Minister Rob Jetten (Klimaat) komt daarmee tegemoet aan de bezorgdheid dat de Nederlandse miljoenensubsidies bijdragen aan ontbossing in het buitenland”. Dat stond te lezen in verschillende media bronnen. In het verlengde van die tekst zou een bosminnende Nederlander zich onmiddellijk de volgende vraag moeten stellen: “hoe staat het met de ontbossing binnen Nederlandse grenzen?” Hoe staat het daar eigenlijk [...]

15 mei 2022|

Climategate: open brief aan de BBC

Een gastbijdrage van Ed Zuiderwijk. ..., 21 oktober 2021 Aan de Raad van Bestuur British Broadcasting Corporation Dames Heren, Ik las een paar maanden geleden op de BBC webplek over een komend docudrama 'The Trick', aangekondigd als een dramatisering van de gebeurtenissen van 2009 bij de Climate Research Unit in Norwich, de 'Climate Gate' affaire, waar een 'hacker' een een boekje open deed over de wetenschappelijke wanpraktijken die de kern vormen van de paniekzaaierij over [...]

14 mei 2022|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science