Chronicles of Climate Hysteria
Chronicles of Climate Hysteria
Climate cum energy policies have penetrated deeply into the fabric of our society, with disastrous consequences for our prosperity, due to an unprecedented rise in energy prices which triggered inflation and energy poverty for significant parts of the population. How did all that happen? This book tries to answer that question. It is a compilation of a number of articles that we have published in recent decades on climate and related topics, such as energy, both in The Netherlands and abroad. This volume addresses not only the climatic aspects of atmospheric warming, but also its political, economic and social implications. In other words, we have tried to shed light on the issue from different perspectives because we believe it can only be properly understood through a multidisciplinary approach. Lees meer …

KNMI over ‘waarschijnlijkheden’ klimaatverandering;

‘Klimaatverandering maakte de extreme regenval die eind april en begin mei leidde tot verwoestende overstromingen in de zuidelijke staat Rio Grande do Sul in Brazilië tweemaal zo waarschijnlijk. Dat blijkt uit onderzoek van World Weather Attribution (WWA), een internationaal team van wetenschappers waar het KNMI deel van uitmaakt. De zware regenval werd ook versterkt door het natuurverschijnsel El Niño, terwijl de gevolgen verergerd werden door falende infrastructuur die tegen overstromingen had moeten beschermen.’

Transitie-oorlog over Chinese elektrische auto in nieuwe fase

Van een onzer correspondenten. China wil dat de forse invoerheffingen van de Europese Unie op Chinese elektrische auto's voor 4 juli komen te vervallen en dat verder wordt gepraat over een oplossing voor het conflict. Dat melden Chinese staatsmedia. Die dag zouden de extra tarieven op elektrische auto's van Chinese makelij van kracht moeten worden. Beijing overweegt maatregelen rond Europese zuivelproducten. Maar volgens de staatskrant Global Times hebben de Chinese handelsminister Wang Wentao en EU-commissaris [...]

24 juni 2024|

Zijn mensen die in klimaatverandering geloven van hetzelfde intellectuele gehalte als mensen die de platte aarde theorie aanhangen?

Door André Bijkerk. De zaak ligt wel een stukje ingewikkelder. Laten we zeggen dat de mens een subjectief en een objectief intellect heeft. Voor klimaatveranderingsgelovigen geldt dat het subjectief intellect prevaleert boven het objectief intellect. Dat zit zo. Klimaatverandering wordt geacht veroorzaakt te worden door verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Dit zou een relatief grote toename van infraroodstraling veroorzaken, die op zijn beurt een duidelijke toename van de temperatuur zou leiden. Dit is [...]

24 juni 2024|

Sophie Hermans van de VVD wil zo graag nóg groener groeien

Sophie Hermans, VVD. De zondagse beschouwing van Jan van Friesland. Dat de klimaatportefeuille met het stringent vasthouden aan de Parijse doelen uiteindelijk bij de VVD terecht is gekomen, lag voor de hand. Voor PVV, BBB en NSC liggen de profileringsdossiers elders. Wilders liet zich met zoveel woorden al ontvallen dat hij het klimaatministerschap een andere partij gunde. De PVV is van nature voor afbraak van het al te groene klimaatbeleid, maar wie het [...]

23 juni 2024|

Energie: verleden, heden en toekomst

https://youtu.be/rQGTA2kK9-Y   Door Udo Pollmer. Vertaling Piet van Veghel. Volgens de statistieken is het energieverbruik van de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie niet erg hoog vergeleken met andere sectoren. Als we echter naar de hele productieketen kijken, is de energiebehoefte aanzienlijk. Niet alleen molens, zuivelfabrieken en koelhuizen voor vis, vlees en fruit hebben energie nodig, maar ook de productie van stikstofmeststoffen, maaidorsers en veevoer. Net als voedsel worden landbouwgrondstoffen wereldwijd verhandeld, dat wil zeggen getransporteerd. Frietkramen, kantinekeukens [...]

23 juni 2024|

Feest voor de portemonnee: Amsterdamse belastingbetaler draait op voor compensatie 2000 huishoudens voor hogere kosten warmtenet

Van een onzer correspondenten. De gemeente Amsterdam trekt vier miljoen euro uit om 2000 huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet te compenseren voor hoge kosten. Veel huurders moesten plotseling honderden euro's extra betalen omdat energiebedrijven de tarieven hebben verhoogd. De afgelopen jaren zijn meerdere sociale huurwoningen in de stad in het kader van verduurzaming aangesloten op het warmtenet. Bewoners die overstapten, kregen de toezegging dat hun energierekening niet zou stijgen. De extra kosten worden [...]

22 juni 2024|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science  Afvalbakken WordPress Hosting NLPMastodon

Climategate.nl kan alleen bestaan dank zij uw donaties. U kunt zowel doneren via iDeal als rechtstreeks naar de rekening van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid. Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Vermeld altijd het doel van uw donatie. Dat kan climategate.nl zijn, maar ook een specifiek project dat op climategate genoemd is, of een andere bestemming die met climategate.nl of stichting MW&B te maken heeft. Rekening Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid.

IBAN NL04INGB 0005526038 – RSIN/fiscaalnr. ANBI: 822331767 – KvK 27378299 – De stichting heeft de ANBI status.

Recente reacties