Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
DOSSIER-TIMMERMANS en Denkend aan Holland zie ik brede subsidiestromen traag door oneindig laagland gaan – TU Delft en Timmermans’ ‘Green Deal’….. Lees verder

Na petitie: TU Delft wil Studium Generale over klimaatvisies en oorzaken klimaat

Jan Asselbergs. Van een onzer correspondenten. Uit een gesprek tussen de TUD-top en petitionaris Ir. Jan Asselbergs zijn door de TUD toezeggingen gedaan blijkens de notulen die Climategate.nl heeft ingezien. De TUD Alumnus wist ruim 23.000 handtekeningen te verzamelen tegen het verlenen van een eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans. De grote weerstand kon niet voorkomen dat de TUD afzag van toekenning van het eredoctoraat. Terugkijkend blijkt, bij monde van Rector Tim van der [...]

28 januari 2022|

Klimaatwetenschap: ‘case closed’

Een bijdrage van Frans Schrijver. Opnieuw een onderzoek over de consensus in de klimaatwetenschap. Nou zegt consensus in de wetenschap niet zo veel, maar politici schermen er graag mee. Was het een paar jaar geleden nog 97% van alle klimaatwetenschappers die het erover eens zouden zijn dat klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door mensen, nu is het percentage gestegen tot boven de 99,9%. In Noord-Korea zullen ze jaloers zijn. In het persbericht over het onderzoek van [...]

28 januari 2022|

Klimaatpessimist Robbert Dijkgraaf versus klimaatoptimist William Happer

Prof. Dr. William Happer (videostill). Van een onzer correspondenten. De werkkamers van Princetonprofessor William Happer en voormalig Institute of Advanced Study-directeur Robbert Dijkgraaf moeten een stevige wandeling van elkaar verwijderd zijn geweest daar in Princeton. Dijkgraaf is inmiddels vertrokken om Minister te worden, maar Happer werkt nog altijd in Princeton en heeft daar nog een studeerkamer met zijn onafscheidelijke fiets op de achtergrond. We weten niet of beide geleerden elkaar ooit hebben ontmoet. [...]

27 januari 2022|

Twee nieuwe wetenschappelijke artikelen doen verdere twijfels rijzen over de bijdrage van de mens aan de klimaatverandering

Auteur: Chris Morrison. Vertaling: Martien de Wit. Onlangs zijn twee belangrijke artikelen gepubliceerd waarin vraagtekens worden geplaatst bij de mate waarin de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen en het vrijkomen van kooldioxide in de atmosfeer. Deze publicaties zullen uiteraard door de mainstream media worden genegeerd, maar zij vormen een verder bewijs dat een meer genuanceerde visie op de door de mens veroorzaakte of antropogene opwarming terrein wint [...]

27 januari 2022|

Energie ‘blackout’

Marijn Poels. Van een onzer correspondenten. Dankzij de komst van Ongehoord Nederland in het mediabestel is nu ook het geluid hoorbaar wat je bij de publieke omroep niet hoort. Filmmaker Marijn Poels, bekend van zijn films over het klimaat, maakte een podcast over de gevolgen van verkeerd klimaatbeleid. Een beleid wat onder meer zijn oorsprong heeft in de massale aanbidding door pers en politici van een meisje Greta Thunberg geheten. Denken in termen [...]

26 januari 2022|

Nawoord

Een gastbijdrage van Dirk Jan Barreveld. Er zijn een paar zaken die ik, ter afsluiting van de serie van drie artikelen (zie hier, hier en hier) over de vraag of wij met een klimaatcrisis of een bestaanscrisis te maken hebben, nog even wil aanstippen. De aanleiding hiertoe zijn enerzijds een aantal opmerkingen die over de artikelen gemaakt zijn, anderzijds een verduidelijking of nadere specifieke toelichting van enkele cruciale onderwerpen die de revue gepasseerd zijn. Wat [...]

26 januari 2022|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science