Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Energie Meteoroloog Klimaatonderzoeker2020-03-30T13:46:21+02:00

Climategate klimaat

Het huidige klimaatmodel (‘IPCC model’) levert systematisch veel te hoge voorspellingen op in vergelijking met metingen en mag dus niet worden ingezet om klimaatbeleid te maken. Vooral niet als dat beleid extreem hoge kosten … Lees verder
Groot nieuws onder de kop: VVD-Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff resoluut over klimaattafels: ’Kans dat ik het letterlijk uitvoer nihil’. ’Werk begint pas, ík heb geen akkoord!’ keer om voor de schade ons allen boven het hoofd groeit… Lees verder

Hoe breekbaar is het vaasje van Rutte?

Foto: Alliswalls. Een bijdrage van Reynier Pronk. Nederland is een parlementaire democratie, waarin de meerderheid de lakens uitdeelt, met inachtneming van de belangen van de minderheid. Dat klinkt mooi, maar is het nog steeds vol te houden? De door Rutte terecht bewonderde staatsman Thorbecke heeft er rond 1840-1848 voor gezorgd dat er een [...]

By |30 maart 2020|

ZonneWeideWijzer.

Foto: Zonnepanelen delen. Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester. De zonneweide 'ZoEnZo' zou energie leveren voor 'zoveel duizend' huishoudens. Zo wordt het steeds gebracht. Tegen deze misleidende voorstelling van zaken is al vaker stelling genomen door David Dirkse, met name hier betreffende de zonnecentrale Sappemeer in midden-Groningen. Zijn betoog leek  mij volkomen begrijpelijk en [...]

By |29 maart 2020|

Orwelliaanse aanpak klimaatpropaganda

Schreeuw. Edvard Munck. De klimaathysterie is niet uit de lucht komen vallen. Deze is mede het resultaat van een uitgekiende propagandacampagne, gebaseerd op meest recente psychologische inzichten ter beïnvloeding van de publieke opinie. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, maken daar geen geheim van. Integendeel, zij zijn trots op hun werk. Een voorbeeld van [...]

By |28 maart 2020|

Schatkamer

Een van onze trouwe lezers schreef ons onlangs het volgende. Geachte heren, gemotiveerde Climategaters, Dank voor uw aller reacties van duidelijk hoog niveau, blakend van energie, ervaring en gedegen kennis, passend bij uw academische titels. Ik ben maar een eenvoudig Th-ertje Polytechniek met IPMA Level-B en een BBA met ruim 45-jaar ervaring in de Crude [...]

By |27 maart 2020|

We gokten op de verkeerde dreiging: klimaatverandering

Foto: Gulf News. Auteur: Lorrie Goldstein (Canada). Vertaling: Martien de Wit. Eén van de belangrijkste lessen van de COVID-19-pandemie is dat we ons de afgelopen tien jaar onevenredig - of liever gezegd, dat deden onze regeringen - hebben gericht op één potentiële wereldwijde bedreiging - de door de mens veroorzaakte klimaatverandering - met [...]

By |27 maart 2020|

Onrust over energietransitie

Een bijdrage van Ap Cloosterman. De onrust over de energietransitie is ontstaan door de klimaatwet, die ons verplicht om op een veel te korte termijn over te gaan op duurzame energie. Door het project 'van het gas af' en het sluiten van kolencentrales zijn er steeds meer windmolens en zonnepanelen nodig. De schoonste fossiele brandstof [...]

By |26 maart 2020|

Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige EnergieStichting Climategate is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist, Hajo Smit, milieu deskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker, Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist en 40 andere auteurs. Onze hoofdredacteur is Hans Labohm en Theo Wolters heeft de leiding. Het begrip Climategate Klimaat raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland. Een onderzoeksinstituut dat een cruciale speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd “Team” van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft. Sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde hun metingen en softwareprogramma’s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. Kijk ook eens naar: De Groene Rekenkamer, Clintel, De Staat van het Klimaat en Energietransitie. Mocht u Climategate Klimaat (met ANBI status) een hart onder de riem willen steken kan dit via de knop doneren. U kan hier contact met ons opnemen.