Frans Schrijver

Over Frans Schrijver

Frans Schrijver heeft als elektrotechnisch ingenieur meer dan 35 jaar ervaring bij de overheid en in de telecommunicatie- en energiesector. Verantwoordelijk geweest in verschillende beleids- en directiefuncties bij o.a. Intercai, Essent en Ziggo. Sinds 2011 werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van telecommunicatie. Heeft bijgedragen aan verschillende publicaties in het maatschappelijk debat over energie en klimaatverandering.

Waarom stijgt de CO₂-concentratie?

Een bijdrage van Frans Schrijver. Het algemene beeld is dat de CO₂-concentratie in de atmosfeer stijgt door de menselijke uitstoot. Het aandeel CO₂ in de lucht ging van 280 ppm (parts per million) in 1750 naar 410 ppm nu. Op dit moment is de stijging ongeveer 2,1 ppm per jaar. Het IPCC schrijft de volledige [...]

Door |22 januari 2020|215 Reacties

Nieuwe klimaat-website voor scholieren en studenten

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Lees voor ..."] Een bijdrage van Frans Schrijver. Vorige week is de website klimaatfeiten.nl van het Kennisplatform Klimaat live gegaan. Klimaatfeiten.nl is een informatieve website die zich richt op studenten en scholieren en daarnaast op journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. Het heeft tot doel [...]

Door |12 december 2019|178 Reacties

De atmosfeer is geen broeikas maar een zonnescherm

Een gastbijdrage van Frans Schrijver. Niet de toename van CO₂ maar vooral de afname van de bewolking heeft bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Nieuwe studies tonen aan dat de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer per saldo geen of nauwelijks effect heeft op de gemiddelde temperatuur op aarde. De invloed van wolken, met name [...]

Door |28 augustus 2019|204 Reacties

Laaghangend koolzuurfruit

Een gastbijdrage van Frans Schrijver. Sinds kort biedt Shell zijn klanten de mogelijkheid om hun CO₂-uitstoot te laten compenseren door vrijwillig 1 cent per liter extra te betalen. Het geld investeert Shell in de bescherming of aanplant van bomen en planten die direct CO₂ opnemen uit de lucht, waarmee het de CO₂-uitstoot van de auto [...]

Door |24 april 2019|131 Reacties

Atmosfeer is geen broeikas II

Een gastbijdrage van Frans Schrijver. Op mijn eerste bijdrage aan Climategate.nl ‘Atmosfeer geen broeikas maar dieselmotor’ reageerde een aantal mensen als door een wesp gestoken. Een emotie die ik ook heb gezien richting de auteurs van het wetenschappelijke artikel waar mijn stukje over ging. Kennelijk liggen zaken rond het klimaat gevoelig en is het zelfs [...]

Door |2 maart 2019|173 Reacties

Atmosfeer geen broeikas maar dieselmotor

Een gastbijdrage van Frans Schrijver.  Het beeld van opwarming van de aarde door het broeikaseffect lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Tientallen jaren is gedacht dat broeikasgassen in onze dampkring zorgen voor het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur op aarde en dat het klimaat verandert door de toename van deze broeikasgassen. Onderzoek [...]

Door |13 februari 2019|165 Reacties