Over Jeroen Hetzler

Afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit Bedrijfskunde / Bosbedrijfseconomie. Bij AMRO-bank AMRO International Banking Course Werkzaam geweest als kredietanalist internationale institutionele leningen (AMRO-bank nu ABN-AMRO), ontwerp en invoer van systemen voor (financiële) managementinformatie (Hoogheemraadschap van Rijnland en TU Delft diverse faculteiten) Van 1996 t/m 1998 gezeild in Middellandse Zee en Atlantische Oceaan. Daarna tot aan pensionering diverse financiële en bedrijfskundige projecten voor Randstad Yacht o.a. invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wijsheid, rechtdoen en feiten

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Hadden we de Urgenda-zaak, thans beleven wij een vergelijkbare herhaling door het proces dat Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen. Shell zou immers bijdragen aan een of andere bedachte verschrikkelijke opwarming. Wee de komende generatie die door die verschrikkelijke opwarming wel eens geteisterd zou kunnen worden door [...]

Door |11 januari 2021|100 Reacties

Russisch roulette

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. We kunnen gevoeglijk stellen dat met name het laatste driekwart jaar op het punt van corona het Overheidsbeleid chaotisch is gebleken. Chaos is hier niet alleen het gevolg van het ontbreken van visie en strategie, een uitgewerkt projectmatige aanpak en regie, maar ook gebrek aan kennis [...]

Door |5 januari 2021|103 Reacties

Het ware gezicht van klimaatbeleid

Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het is altijd weer even boeiend wat men al niet bedenkt om de burger voor de gek te houden met het niet bestaand probleem van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) dat met zware subsidiëring “opgelost” moet worden -maar nooit zal kunnen.     “Het [...]

Door |27 december 2020|100 Reacties

Grondbeginselen rechtstaat en mensenrechten geschonden door obsessies

Foto: Shutterstock.       Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het rapport over de toeslagenaffaire hekelt in politiek ongekend harde bewoordingen de gang van zaken rond de kinderopvangtoeslagen. Zo lezen we: Ouders is in de kinderopvangtoeslagaffaire een "ongekend onrecht" aangedaan en bij de uitvoering van de opvangtoeslagen zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. [...]

Door |21 december 2020|133 Reacties

Fantasialand der nuttige idioten

Afbeelding: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Rijden door Noord Duitsland laat in deze weken half december een overvloed aan (bijna) stilstaande windmolens zien. Vraag is nu toch echt: wat wanneer het niet waait en er ook geen fossiel gestookte centrales zijn noch kerncentrales, zoals immers het doel is van de strijd tegen [...]

Door |18 december 2020|141 Reacties