Hans Labohm (Hoofdredacteur)

About Hans Labohm (Hoofdredacteur)

Hans H.J. Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden. Na jarenlang voor De Dagelijkse Standaard (DDS) te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Climategate.nl en Jalta.

Nabeschouwing discussie

Een  gastbijdrage van Henk de Jong. De uitdaging van mijn artikel aan de zelfverklaarde “sceptici” (zie hier) was: “om eindelijk eens hun overtuigingen te verduidelijken en te onderbouwen”. Wat kunnen we leren na het lezen van zo’n 260 reacties? Verschillenden hebben hun overtuiging verduidelijkt, door punt voor punt in te gaan op de 9 punten [...]

Door |2019-05-21T15:40:53+02:0023 mei 2019 - 01:00|172 Reacties

Van een nep apocalyptisch klimaatprobleem naar wereldwijde controle van de VN

Een gastbijdrage van Jan Holtrop. Massademonstraties in Frankrijk, rellen in België en demonstraties in Nederland: het resultaat van te hoge belastingen, ingevoerd om de afspraken, in november 2015 gemaakt tijdens de Klimaatconferentie in Parijs, betaalbaar te maken. Ongeveer  60 jaar geleden hield slechts een enkeling zich bezig met het klimaat. Dit veranderde omstreeks het midden [...]

Door |2019-05-21T15:56:19+02:0022 mei 2019 - 01:00|198 Reacties

#MeToo – Judith Curry weggepest door collega’s

Judith Curry. Op Climategate.nl hebben we regelmatig aandacht geschonken aan aan de uitzonderlijke plaats die de klimatologie inneemt in wetenschapsland. Er is geen enkele wetenschappelijke discipline die zoiets als een internationaal door overheden gedomineerd en aan de VN gelieerd Intergovernmental Panel on Climate Change kent, dat – à la het Ministerie van [...]

Door |2019-05-21T15:59:43+02:0020 mei 2019 - 21:30|134 Reacties

CO2-neutraal klimaatbeleid in België en Nederland heeft geen enkele invloed op mondiale uitstoot CO2

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België). De uitstoot van CO2 in België is ongeveer 104 Mton (NL = 180 Mton) of maar 0,3% van de totale mondiale uitstoot van 37100 Mton. Zelfs als we de uitstoot van CO2 in België naar netto zero brengen, heeft dit geen enkel significant effect op de hoeveelheid CO2 in [...]

Door |2019-05-17T15:15:03+02:0020 mei 2019 - 01:00|186 Reacties