Over H. Labohm (HR)

Hans H.J. Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden. Na jarenlang voor De Dagelijkse Standaard (DDS) te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Climategate.nl en Jalta.

Klimaatinquisitie

Van Patrick Moore. Ik ben op de hoogte gebracht door LinkedIn dat ze hebben vastgesteld dat een post van mij "in strijd is met hun professionele gemeenschapsnormen". Ze hebben me niet verteld welke post ze hebben verboden of welke van hun "Professional Communities Standards" ik heb geschonden. Ze hebben gedreigd met verdere censuur als ik [...]

Door |16 augustus 2022|19 Reacties

Blakend ‘Great Barrier Reef’: gezond milieuschandaal

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Auteur: Graham Young. De publicatie van het jaarlijkse rapport van het Australian Institute of Marine Science (AIMS) over de toestand van koraalriffen voor 2021/22 heeft een groot schandaal in het Australische milieubeheer aan het licht gebracht: niet alleen is het rif 10 jaar geleden hersteld van schade, [...]

Door |16 augustus 2022|15 Reacties

Het publieke vertrouwen in de wetenschap wordt misbruikt

Het Kamerlingh Onnes-laboratorium in Leiden. Een gastbijdrage van Arnout Jaspers. In m’n column van vorige week kaartte ik aan hoe feitenvrij gezwam en gedram steeds normaler wordt in de wetenschap. Dat voorbeeld betrof de verduurzaming van de landbouw, maar de situatie is ook waar het gender, inclusiviteit en ‘dekolonisatie’ betreft al behoorlijk treurig. Een lezersreactie [...]

Door |16 augustus 2022|48 Reacties

Nederland wordt steeds natter

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Een gastbijdrage van Syp Wynia. Veel Nederlandse media lijken hun lezers, kijkers en luisteraars in een permanente toestand van ontreddering te willen brengen. Ze worden overladen met rampen en zwartgallige vooruitzichten en vaak krijgen ze er gratis een schuldgevoel bij getrakteerd. En zelden was het zo erg [...]

Door |15 augustus 2022|92 Reacties

EU’s eco-beleid radicaliseert

Auteur: Pieter Cleppe. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben onlangs overeenstemming bereikt over nieuwe EU-regels die gericht zijn op het aanpakken van zogenaamde "greenwashing", waarbij bedrijven zich milieuvriendelijker voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. De nieuwe regels leggen een reeks nieuwe rapportageverplichtingen op – eerst voor grote bedrijven, daarna ook voor kleinere [...]

Door |15 augustus 2022|38 Reacties