Over Arthur Rörsch

Over Arthur Rörsch. Arthur Rörsch (1933) is voormalig lid van de Raad van Bestuur van TNO (1979-1994) voor o.a. het aandachtsgebied milieu. Verder was hij (deeltijd-) hoogleraar aan de Universiteit Leiden van 1967-1997 en bestuurlijk werkzaam in een aantal Europese wetenschappelijke organisaties. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Arthur Rörsch heeft zich in de loop van zijn carrière, zowel als wetenschapper als bestuurder, steeds opgesteld als een luis in de pels van de verkondigers van heersende wetenschappelijke en bestuurlijke opvattingen. Bij zijn afscheid als TNO bestuurder (1994) is dit door cabaretier Ivo de Wijs belicht: https://youtu.be/P5UnqiKtZnQ . Hij is auteur van de volgende werken. 'Science friction 1. Organisatie en desorganisatie van het wetenschapsbedrijf.' (Spectrum 1984.) 'Eruditie en de plaats van de Landbouwuniversiteit in de samenleving.' (Rede bij de opening van het academisch jaar LUW, 7 september 1997.) 'Over het dempen van de Mare en andere vergissingen.' (Rede bij de opening Academisch jaar van de Rijksuniversiteit Leiden, 3 september 1990.) 'Keerpunt 2000; randvoorwaarden en scenario’s voor duurzame ontwikkeling in Nederland en Europa.' (Elmar, Delft 1993.) 'Klimaatverandering op een waterplaneet; het CO2 vraagstuk nader bekeken.' (Veen 2003, Diemen 2005.) 'Paradigms in climate research.' (E&E, Volume 21 (4) 2010, ISSN 0958-305X.) 'Mechanisms of climate change and the AGW concept: A critical review.' (E&E, Volume 24 (3&4) 2013.) 'Science Friction 2; wetenschap tussen crisis en vooruitgang.' (Elmar, Delft 2016.) Helaas is Arthur Rorsch op 14 juli overleden.

Hoe groen is Groen nog?

Foto: Artisan Industrials. Een bijdrage van Arthur Rörsch. Voor de kleuren rood en groen ben ik kleurenblind. Dat is een aangeboren afwijking van tien procent van de bevolking. Maar als ik vandaag aan de dag de politiek nog probeer te volgen lijkt me dat het een kwaal van een zogenaamde democratische meerderheid is [...]

Door |20 mei 2020|66 Reacties

Corona- versus klimaat’crisis’.

Reacties op brief CLINTEl aan wereldleiders. Een bijdrage van Arthur Rörsch. De discussies op Climategate.nl volg ik maar sporadisch omdat ik met een aantal fysici in de wereld druk bezig ben om een essay te schrijven waarin we een geheel nieuwe kijk op de werking van de aardse broeikas geven dan de laatste 50 jaar [...]

Door |23 maart 2020|95 Reacties

Over tunnelvisie

Een bijdrage van Arthur Rörsch. Er is experimenteel gerede twijfel of de continue emissie en absorptie van CO2 in het stralingsveld dat door H2O in de dampkring wordt opgewekt een significant effect op de temperatuur van het oppervlak (de warmere stralingsbron) kan hebben. Er is aan het oppervlak geen thermodynamisch evenwicht zolang er warmtestromen lopen. [...]

Door |1 januari 2020|25 Reacties

Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?

Wim Kan. Foto: Isgeschiedenis. Een bijdrage van Arthur Rörsch. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Naar het Oosten, naar het Westen Of naar de kerk in ´t midden? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Wordt het Canossa om te smeken en te bidden? Draaien we de feestverlichting aan of [...]

Door |1 januari 2020|15 Reacties

In Memoriam Dick Thoenes (1930-2019)

Dick Thoenes. Old soldiers never die, they just fade away. Een bijdrage van Arthur Rörsch. Op 22 Oktober is prof. (em.) dr ir Dick Thoenes op 89 jarige leeftijd, voor velen van zijn oud–collega’s toch nog onverwacht, te ‘s Gravenhage van ons heen gegaan. Hij roerde zich tot voor kort nog stevig kritisch [...]

Door |3 november 2019|22 Reacties