Theo Wolters (Admin)

About Theo Wolters (Admin)

BIO - Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl; koos voor TU Delft, Industrieel Ontwerpen. Sindsdien eigenaar van een ingenieursbureau. Sinds 1997 enthousiaste ontwikkelaar van duurzame technologie op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en bijdragen aan internetfora. Sinds 1 januari 2010 betrokken bij de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over met name ontwikkelingen in de energievoorziening. SPIN-OFFS www.climatedialogue.org - Bij zijn eerste ontmoeting met de groep rond climategate.nl presenteerde hij een format voor een sterk gemodereerde wetenschappelijke discussie over het klimaat, die ertoe zou moeten leiden dat sceptici en mainstream wetenschappers weer beschaafd en wetenschappelijk met elkaar in discussie zouden gaan. Dit format is uiteindelijk door de regering opgepakt en heeft geresulteerd in de site www.climatedialogue.org die vanaf begin 2013 met succes de belangrijkste discussiepunten op klimaatgebied aan de orde stelt. Het project loopt in deze vorm tot eind 2014. www.climatetheory.net - Uit irritatie over de warrige bewijsvoering in de klimaatdiscussie heeft hij zich in het broeikaseffect en de klimaatvorming op aarde verdiept en zijn berekeningen gepubliceerd op www.climatetheory.net. De resultaten komen bijzonder goed overeen met de waarnemingen, en nieuwe inzichten worden regelmatig toegevoegd. Hij hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een goed onderbouwde sceptische klimaattheorie! http://thematheosolution.blogspot.nl/ - Inmiddels is hij via de discussie over klimaat- en energiebeleid ook betrokken geraakt bij de landelijke en Europese politieke besluitvorming, en blogt hij ook daarover regelmatig. Sinds hij in 2011 op climategate.nl als een van de eersten aandacht besteedde aan de Matheo Solution van Ing. André ten Dam als oplossing van de Europese crisis, is hij intensief betrokken geraakt bij de discussie over de alternatieven voor de euro. Disclaimer - Geeft hier strikt zijn eigen persoonlijke mening, die geheel los staat van zijn bedrijf en zusterbedrijven.

 Symposium “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?”

Bij uitzondering op deze klimaatsite weer eens een uitstapje naar het Europese project. Klimaat, energie en de Europese ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet los te zien van elkaar. En het Europese Federale Project nadert zijn voltooiing. Of juist zijn Waterloo? Alles hangt af van Mark Rutte. Op donderdag aanstaande 24 mei vindt in Nieuwspoort een [...]

Door | 2018-05-22T01:35:39+00:00 22 mei 2018|2 Reacties

EIKE klimaatconferentie IKEK 11, dag 1

Als tegenhanger van de zoveelste VN-klimaattop hield onze Europese club een drukbezochte conferentie in Düsseldorf. Die van de VN in Bonn wordt gehost door FIJI, en kost zo'n 70 miljoen eurootjes (volgens het laatste bericht zelfs 170 miljoen). Wat door Duitsland betaald wordt natuurlijk. EIKE had daarentegen alle centjes bij elkaar moeten schrapen voor IKEK11. [...]

Door | 2017-11-10T23:43:43+00:00 10 november 2017|4 Reacties

Kritisch geluid in Metro

  Leuke column in de Metro (digitaal) over de klimaathysterie. Als het veel likes krijgt  komt het misschien in de papieren Metro, dus doe je best! Elk gezond verstand geluid in de mainstream media moeten we zoveel mogelijk steunen. 'Met het klimaat van de planeet Aarde spreekt u. Waarmee kan ik u van dienst zijn?' [...]

Door | 2017-06-06T16:47:43+00:00 6 juni 2017|12 Reacties

Het doek valt: Trump stapt toch al uit Parijs akkoord

Beeld uit uitzending CNN Parijs nu definitief een tandeloos symbool The Donald heeft het historische besluit genomen om de VS uit het door Obama getekende akkoord terug te trekken. In Parijs was nog zó geprobeerd om het verdrag zo in te richten dat Obama met de ondertekening weg zou kunnen komen zonder het [...]

Door | 2017-06-02T07:09:22+00:00 2 juni 2017|27 Reacties

Heartland ICCC12: In gesprek met Myron Ebell en William Happer

Zoals het hoort: per vliegtuig naar een klimaatconferentie De Wandelgangen Mijn vorige blogs over ICCC12 (deze, deze en deze) waren al voor 90% gebaseerd op het informele circuit, maar uit mijn aantekeningen is nog wel wat meer interessant materiaal te halen. Sorry voor de vertraging! Myron Ebell Bij Myron had ik een gemakkelijke [...]

Door | 2017-05-13T06:37:59+00:00 13 mei 2017|7 Reacties