Over Theo Wolters (Admin)

BIO - Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl; koos voor TU Delft, Industrieel Ontwerpen. Sindsdien eigenaar van een ingenieursbureau. Sinds 1997 enthousiaste ontwikkelaar van duurzame technologie op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en bijdragen aan internetfora. Sinds 1 januari 2010 betrokken bij de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over met name ontwikkelingen in de energievoorziening. SPIN-OFFS www.climatedialogue.org - Bij zijn eerste ontmoeting met de groep rond climategate.nl presenteerde hij een format voor een sterk gemodereerde wetenschappelijke discussie over het klimaat, die ertoe zou moeten leiden dat sceptici en mainstream wetenschappers weer beschaafd en wetenschappelijk met elkaar in discussie zouden gaan. Dit format is uiteindelijk door de regering opgepakt en heeft geresulteerd in de site www.climatedialogue.org die vanaf begin 2013 met succes de belangrijkste discussiepunten op klimaatgebied aan de orde stelt. Het project loopt in deze vorm tot eind 2014. www.climatetheory.net - Uit irritatie over de warrige bewijsvoering in de klimaatdiscussie heeft hij zich in het broeikaseffect en de klimaatvorming op aarde verdiept en zijn berekeningen gepubliceerd op www.climatetheory.net. De resultaten komen bijzonder goed overeen met de waarnemingen, en nieuwe inzichten worden regelmatig toegevoegd. Hij hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een goed onderbouwde sceptische klimaattheorie! http://thematheosolution.blogspot.nl/ - Inmiddels is hij via de discussie over klimaat- en energiebeleid ook betrokken geraakt bij de landelijke en Europese politieke besluitvorming, en blogt hij ook daarover regelmatig. Sinds hij in 2011 op climategate.nl als een van de eersten aandacht besteedde aan de Matheo Solution van Ing. André ten Dam als oplossing van de Europese crisis, is hij intensief betrokken geraakt bij de discussie over de alternatieven voor de euro. Disclaimer - Geeft hier strikt zijn eigen persoonlijke mening, die geheel los staat van zijn bedrijf en zusterbedrijven.

Met één regel kunnen formatie én democratie gered worden

Screenshot NOS journaal Door Theo Wolters. Het toekennen van absolute macht aan regeerakkoorden heeft de afgelopen decennia de beleidsbepaling voor de hele regeerperiode teruggebracht tot achterkamer-overleg tijdens de formatie, en daarmee onze democratie ernstig uitgehold. Dit heeft daarnaast de formaties tot een hel van politieke spelletjes en gedraai gemaakt, met extreem lange formatieprocessen als gevolg. [...]

Door |10 januari 2024|16 Reacties

Partijen moeten kiezen tussen klimaatbeleid en bestaanszekerheid

Foto: Shutterstock Door Theo Wolters. Hét thema van deze verkiezingen is bestaanszekerheid. Alle partijen hebben een klinkend verhaal geformuleerd waarin ze beloven die beter zullen gaan waarborgen. Maar waar in hetzelfde programma staat dat men ook een ingrijpend klimaatbeleid wil, is dit een valse belofte. De volgende regering zal moeten kiezen tussen bestaanszekerheid [...]

Door |18 november 2023|25 Reacties

Theo Wolters over het toekomstige energiesysteem

https://youtu.be/tZdMxOLOyYE   Theo Wolters (Voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid): Naar een nieuw energiesysteem gebaseerd op wind-, zonne- en kernenergie Met de transitie van fossiele naar CO2-vrije energiebronnen komt er een grote verschuiving in de elektriciteitsprijs van brandstofkosten naar investeringskosten, of in het algemeen van operationele kosten (OPEX) naar kapitaaluitgaven (CAPEX). Veel belangrijker voor de [...]

Door |25 oktober 2023|70 Reacties

Wat motiveerde Rutte?

“Er is de laatste dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren” (screenshot NOS journaal) Een speculatieve reconstructie van de diepere zielenroerselen van Mark Rutte De ommekeer tijdens Rutte III Kabinet Rutte III werd gekenmerkt door een opeenstapeling van crises die voortkwamen uit voorafgaand kabinetsbeleid (toeslagen, Groningen, stikstof), en bleek niet in staat om [...]