Over Dolf van Wijk

Dolf is ruim 30 jaar werkzaam op het gebied van milieuonderzoek en -beleid. Na zijn promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (aquatische ecologie) werkte hij enkele jaren bij de overheid (Rijkswaterstaat en van Hall Instituut) en daarna bij het bedrijfsleven (Akzo Nobel en Europese Chemie Federatie). Dolf’s grootste drijfveer om te bloggen is zijn onvrede met het misbruik van wetenschap. Vooral op milieugebied komt dit (te)veel voor. Terecht kwam milieu vanaf de 70-er jaren hoger op de politieke agenda. Dat bracht werkelijke innovatie, maar tijdens de laatste 20 jaar is het milieubeleid te ver doorgeschoten. Het is steeds vaker louter bureaucratie en gericht op niet-bestaande problemen. Daardoor krijgt milieuwetenschap onterecht een slechte naam. Belangengroepen en media spelen een bedenkelijke rol. Milieuberichtgeving in de reguliere media is vaak eenzijdig, onnodig alarmistisch en/of feitelijk onjuist. Voor kritisch-journalistiek nieuws is men aangewezen op blogs zoals Climategate.nl die het broodnodige andere geluid brengen. Dolf wil hier graag zijn bijdrage aan leveren. Contacteer Dolf op (dolfvanwijk@gmail.com).

De beproefde paniekgrafiek: de Hockeystick!

Een bijdrage van Dolf van Wijk. In zijn persconferentie op 28 april sprak premier Rutte over de ‘hockeystick’. Dat is een grafiek die exponentiële groei weergeeft. De horizontale lijn neemt eerst geleidelijk toe en schiet dan onverwacht snel omhoog. Een ideale angstzaaier. De Club van Rome, de klimaatalarmisten en nu de WHO baseerden hun voorspellingen [...]

Door |15 mei 2020|68 Reacties

De machtsstrijd tussen klimaatwetenschap en klimaatpropaganda

Een bijdrage van Dolf van Wijk. Het antwoord van Stichting CLINTEL op de open brief van Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, was een goed stuk, zowel inhoudelijk als qua toon. CLINTEL moet inhoudelijk degelijk zijn, maar daarnaast wezen zij ook terecht op de denigrerende stemmingmakerij van Keulemans, zonder zelf incorrect te worden. Een goede [...]

Door |23 december 2019|48 Reacties

Meten met twee klimaten

Zeeland dramt in recordtijd mega-windmolenpark er doorheen. Een bijdrage van Dolf van Wijk. In Zeeland kwam in korte tijd een woud van 34 reuze-windmolens rond de Krammersluizen te staan. De officiële opening was vorige week. Midden in een regio met waardevolle natuur- en vogelreservaten, nota bene op een kruising van drie belangrijke Natura 2000-gebieden, staan [...]

Door |1 juni 2019|192 Reacties

Hoe lang blijft de NPO nog klimaatactivisme bedrijven?

Titelfoto: NOS-meteorologen Peter Kuipers Munneke, Willemijn Hoebert, Gerrit Hiemstra en Marco Verhoef bespreken de dreigende ondergang van de wereld door het veranderende klimaat (5 november 2018). Screenshot YouTube-video, kanaal NOS, Schrijnende eenzijdigheid publieke omroep Een bijdrage van Dolf van Wijk. Onze ‘nationale’ omroep en de meeste mainstream media schetsen een schrikbarend eenzijdig beeld van de [...]

Door |8 februari 2019|118 Reacties

De kostbare klimaatobsessie van de EU

VN secretaris-generaal Guterres bij de opening van de klimaattop COP24 in Polen. Foto: VN. Een bijdrage van Dolf van Wijk. Aan de overdosis klimaat in de media de afgelopen weken merkte u het al: er is weer een Klimaattop, onlangs begonnen in Katowicze in Polen. Om haar imago als wereldspeler te redden lijkt [...]

Door |7 december 2018|98 Reacties