Over Fred Udo

Fred Udo heeft gestudeerd en is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN. Daarnaast was hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjes fysica aan de Vrije Universiteit van Brussel. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie. Een overzicht van dit werk is gepubliceerd in Europhysics News en is te vinden via: http://www.clepair.net/europhysics201203.html Op de website http://fredudo.home.xs4all.nl/Zwaaipalen/Titelpagina.html staan zijn publicaties over dit onderwerp.

TNO weet zich geen raad met energiearmoede

Foto: Shutterstock. Door Fred Udo. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft op 2 februari 2023 een 48 paginadik verslag uitgebracht van een studie getiteld: “Energy Poverty: A Science and Policy State of Play” [TNO 2023 P10119]. Deze titel van een TNO-rapport is duister genoeg om grote verwachtingen te wekken omtrent [...]

Door |10 maart 2023|15 Reacties

Wat kost groene waterstof?

Een bijdrage van Fred Udo. Ter inleiding volgt hier een uittreksel uit een krantenbericht van 10 mei 2022. Fabriek in Farmsum gaat grootschalig groene methanol produceren Met het project 'HyNetherlands' willen drie bedrijven, ENGIE, OCI en EEW, in Farmsum op een grootschalige manier methanol produceren uit duurzaam verkregen waterstof en CO2. Voor de productie van [...]

Door |26 juni 2022|40 Reacties

Wat deugt er niet aan windenergie?

Een bijdrage van Fred Udo. Volgens het Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC) gaat de wereld binnenkort ten onder aan temperatuurstijging, veroorzaakt door een overmaat van CO2 in de atmosfeer, afkomstig van het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen. De boven ons gestelden leiden hieruit af, dat zij de wereld moeten redden door in ons land [...]

Door |18 april 2020|151 Reacties

De mogelijkheden van kernenergie anno 2019

Een bijdrage van Fred Udo. In het Westen leeft de moderne maatschappij na veel strijd in harmonie met de vele varianten van het christelijk geloof. Voor en tegenstanders discussiëren niet vaak, maar accepteren elkaars standpunt. Kan onze maatschappij zich ook blijven ontwikkelen met de nieuwe doctrine die zegt dat de toename van de CO2-concentratie in [...]

Door |8 juni 2019|205 Reacties

TNO zakt door het ijs – sommetjes ontbreken

Een bijdrage van Fred Udo en Hugo Matthijssen.       TNO gaat de energietransitie krachtig vooruit helpen. Daarvoor brengen zij monografieën uit, waarvan wij er hier twee bespreken:     De titels zijn: Waterstof kan de energietransitie een boost geven: 7 kansen.  Energie wordt goedkoper. Hieronder de eerste pagina van de blik op de toekomstige [...]

Door |29 mei 2019|147 Reacties