Over Tjerk Veenstra

Tjerk Veenstra (1951) Na zijn HBS-B studeerde hij Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen met als hoofdvak luchtverontreiniging. Overige interessante vakken waren naast biologie, biochemie, organische chemie ook ecologie en meteorologie Als eerst ging hij werken bij de gemeente Oss in een nieuwe opgerichte afdeling Milieutechniek, waar hij zich bezig hield met luchtverontreiniging van de industrie en 1981 een van de eerst gevallen van ernstige bodemvervuiling. Daarna werkte hij bij de Provincie Drenthe op het gebied van bodemsanering. In 1986 stapte hij over naar Gasunie als milieu- en veiligheidskundige. In die periode volgde hij de opleiding Master of Safety, Health and Environment (MoSHE) op de TU Delft en de opleiding Stralingshygiëne bij het NRG in Petten. In de loop der tijd was hij lid of voorzitter van diverse internationale commissies en werkgroepen op het gebied van aardgas en de relatie met veiligheid en milieu. Ook nam hij deel aan (inter)nationale projecten zoals aardgastransport in Oekraïne en Rusland en Europese en veiligheidsaspecten van CO2 transport. Sinds zijn pensionering in 2015 bestudeert hij met zijn natuurwetenschappelijke achtergrond de zin en onzin in het klimaatdebat

Is de koe nog het zwarte schaap?

Een bijdrage van Tjerk Veenstra. De klimaatdiscussie en energietransitie gaat in de kern over het terugdringen van broeikasgassen door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Maar ook de landbouw en veeteelt worden gezien als één van de belangrijkste bedreigingen van het klimaat. Maar wat is er fossiel aan een koe? Diverse keren zijn in de media [...]

Door |5 februari 2022|53 Reacties

De relatie tussen de koe, de boom en de Tesla

Foto: Zuivelonline. De media rapporteren dat het IPCC meldt, dat de koe niet slecht is voor het klimaat. Integendeel juist goed. Dat had Tjerk Veenstra in 2019 al berekend in een artikel op Climategate.nl.  Uit de oude doos. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. De klimaatdiscussie en energietransitie gaat vooral over het terugdringen van [...]

Door |14 september 2021|200 Reacties

Knagende vragen

Een bijdrage van Tjerk Veenstra. Ondanks dat er veel over klimaat en klimaatmodellen wordt geschreven, kom ik nog steeds onduidelijkheid tegen en vragen, waarop ik nog geen goed antwoord heb kunnen vinden. Misschien ligt dat aan mij en zijn er hier lezers op Climategate.nl, die wel alle antwoorden weten, inclusief bewijsmateriaal. Dat de CO2 concentratie [...]

Door |8 augustus 2021|91 Reacties

RES-ellende Drenthe

Shutterstock. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. Aan het College van B &W en de gemeenteraad van Assen Betreft: Reactie op de RES 1.0 regio Drenthe Geachte college en raadsleden van de gemeente Assen, Samenvatting In dit document is een reactie gegeven op de RES 1.0 Regio Drenthe De RES heeft geen juridische binding, [...]

Door |16 mei 2021|72 Reacties

Reactie op klimaatbeleid gemeente Assen

Foto Shutterstock. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. Via de media worden wij Assenaren uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan de energietransitie en een duurzaam Assen in het kader van de RES. Omdat ik mij als bèta wetenschapper ernstig zorgen maak over het gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis bij beleidsmakers, wil [...]

Door |17 januari 2021|97 Reacties