Ap Cloosterman

Over Ap Cloosterman

Hij is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: 'Cloosterman Management Ondersteuning'. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte. Op latere leeftijd heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij in Engeland en Frankrijk colleges gevolg in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Onrust over energietransitie

Een bijdrage van Ap Cloosterman. De onrust over de energietransitie is ontstaan door de klimaatwet, die ons verplicht om op een veel te korte termijn over te gaan op duurzame energie. Door het project 'van het gas af' en het sluiten van kolencentrales zijn er steeds meer windmolens en zonnepanelen nodig. De schoonste fossiele brandstof [...]

Door |2020-03-25T11:32:33+01:0026 maart 2020|175 Reacties

Olivijn: de CO2-killer? Of moeten we kernenergie gaan gebruiken?

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Prof. dr. Olaf Schuiling is de geestelijk vader van het idee om met het mineraal Olivijn een deel van het broeikas CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Olivijn (magnesiumsilicaat = forsteriet) is een veel voorkomend mineraal, dat gemalen en verspreid over het land, reageert met water en CO2. Daardoor ontstaat [...]

Door |2020-02-11T10:15:37+01:0011 februari 2020|108 Reacties

Kan ijzerpoeder als energiebron een bijdrage leveren aan een duurzame energietransitie?

  Een bijdrage van Ap Cloosterman. Het zijn niet alleen gassen, vloeistoffen en vaste stoffen die kunnen branden. Ook metalen kunnen branden, zij het dan wel in poedervorm. Vanouds is al bekend dat er bij de verbranding van ijzerpoeder veel energie (warmte) vrijkomt. IJzerpoeder maar ook Aluminiumpoeder wordt daarom ook in sterretjesvuurwerk toegepast en ook [...]

Door |2020-01-30T15:33:28+01:004 februari 2020|86 Reacties

De energietransitie dreigt een catastrofe te worden

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Bewindslieden of hoge ambtenaren moeten of kunnen vanwege politieke of persoonlijke redenen aftreden. Ook kunnen zij politieke verantwoordelijkheid nemen voor misstanden. Voor de grootste ramp, die ons te wachten staat, namelijk de uitvoering van verschillende onderdelen uit het klimaatbeleid, neemt niemand de politieke verantwoordelijkheid. De Overheid heeft de klimaatwet nodig, [...]

Door |2020-01-25T11:20:29+01:0025 januari 2020|159 Reacties

Wat de overheid verzwijgt: rampzalige uitslag publieksconsultatie klimaatbeleid

Afbeelding: Petities.nl. Climategate.nl schonk eerder aandacht aan een publieksconsultatie over het klimaatbeleid. Een kleine 80% van de ondervraagden was daar tegen. Daarna volgde een oorverdovende stilte. Noch de overheid, noch de reguliere media hebben ruchtbaarheid gegeven aan dit sensationele resultaat. Deze uitkomst toont aan dat de besluitvorming  rond het klimaatbeleid democratische legitimatie ontbeert.  [...]

Door |2020-01-03T12:17:10+01:003 januari 2020|98 Reacties

De opwarming van de oceanen, gebeurt dit nu wel of niet door CO2?

        Een bijdrage van Ap Cloosterman. De zonnestraling, die de Aarde bereikt, wordt omgezet in warmte. De meeste warmte wordt geproduceerd in gebieden rondom de evenaar. Het transport van warmte vindt plaats door o.a. luchtstromen en door de waterstromen in de oceanen. Dit artikel behandelt uitsluitend het transport van warmte via de [...]

Door |2019-12-30T17:17:10+01:001 januari 2020|73 Reacties

Klimaatmodellen – Is het wel juist wat zij voorspellen?

Een bijdrage van Ap Cloosterman. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan klimaatmodellen, die gebruikt zijn bij de prognose van een toekomstige opwarming van de atmosfeer. Indien zij tekortschieten, komt het IPCC-rapport zwaar onder druk te staan en rijst daarmee ook de vraag of CO2 wel de voornaamste veroorzaker is van klimaatverandering. De Volkskrant van [...]

Door |2019-12-22T23:28:05+01:0022 december 2019|151 Reacties