Ap Cloosterman

About Ap Cloosterman

Hij is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: 'Cloosterman Management Ondersteuning'. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte. Op latere leeftijd heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering, Daarnaast heeft hij in Engeland en Frankrijk colleges gevolg in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Opvatting over klimaatverandering door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS)

Een bijdrage van Ap Cloosterman. In het tijdschrift ZENIT van april 2016 zijn twee artikelen gepubliceerd over het klimaat. De inleiding van de redactie luidde als volgt: De klimaatverandering blijft de gemoederen bezig houden. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de gevolgen van de opwarming van de Aarde, maar de politieke leiders zijn huiverig met het [...]

Door | 2018-04-02T12:27:03+00:00 3 april 2018|40 Reacties

Waterdamp afkomstig van verbranding van aardolie en aardgas

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Iedereen weet, dat bij de verbranding van aardolieproducten en aardgas er naast CO2 ook waterdamp ontstaat. Bij verbranding van kolen ontstaat voornamelijk CO en CO2 met daarnaast ook gevaarlijke nevenproducten. Bij de winning en raffinage van fossiele aardolie komen ook milieuonvriendelijke en voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij. Als er [...]

Door | 2018-03-29T19:07:02+00:00 29 maart 2018|41 Reacties

Het ijs op Groenland smelt – Gevolgen, Deel II

Ap Cloosterman. Een bijdrage van Ap Cloosterman. Voor deel I zie hier. Wat zou er gebeuren als zowel het zee-ijs op de Noordpool alsook het landijs op Groenland afsmelt? Het smelten van zee-ijs heeft geen zeespiegelverhoging tot gevolg. Anders ligt dit met het afsmelten van landijs op Groenland dat als smeltwater in zee [...]

Door | 2018-02-28T14:15:26+00:00 1 maart 2018|61 Reacties

Het ijs op Groenland smelt – Oorzaak, Deel I

Ap Cloosterman. Een bijdrage van Ap Cloosterman. Groenland is een autonoom land binnen het Deense Koninkrijk. Groenland is 52 x zo groot als Nederland. 85% van het land is bedekt met een ijslaag. Alleen de kuststrook van 15–150 km. breed, vooral in het zuiden en westen, is bewoonbaar, mede door de invloed van [...]

Door | 2018-02-28T14:24:30+00:00 28 februari 2018|81 Reacties

Twijfel over de juistheid CO2-data ontleend aan ijskernen

Ap Cloosterman. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De wetenschap van gisteren kan vandaag weer achterhaald zijn. In mijn artikel, “Bepaling van temperatuur en CO2-gehalte van de aardatmosfeer uit het verleden”, heb ik de temperatuurcurves uit het verleden, die verkregen zijn met ijskernen en diepzeekernen van planktonische foraminiferen met elkaar vergeleken. De conclusie was, [...]

Door | 2018-02-06T12:49:17+00:00 6 februari 2018|56 Reacties