Over Ap Cloosterman

Hij is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: 'Cloosterman Management Ondersteuning'. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte. Op latere leeftijd heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij in Engeland en Frankrijk colleges gevolg in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Opwarming door menselijke activiteiten

Door Ap Cloosterman. Het verschil tussen temperatuur en warmte Temperatuur is een maat voor de gemiddelde bewegingsenergie van de atomen of moleculen. De bewegingssnelheid van de moleculen is bepalend voor de temperatuur. Hoe sneller de moleculen bewegen, hoe hoger de temperatuur. Warmte is de hoeveelheid overgedragen energie van een voorwerp met hoge temperatuur naar een voorwerp met lage temperatuur. Warmte [...]

Door |10 november 2023|106 Reacties

Klimaatverandering: boekbespreking deel 3

Door Ap Cloosterman. De teksten in dit artikel zijn afkomstig van: SK = Steven E. Koonin; AC = Ap Cloosterman. Zie ook: Deel 1 en Deel 2. Hoofdstuk: 3. Emissies verklaard en geëxtrapoleerd (17 pagina’s) SK: Dit hoofdstuk gaat over de aanwezigheid van koolstof. Het CO2 dat door menselijke activiteiten wordt uitgestoten is een relatief [...]

Door |1 november 2023|14 Reacties

Klimaatverandering: Boekbespreking van Koonin’s ‘Onbeslist’ (deel 2)

Aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming) pochen vaak dat er een consensus daarover zou bestaan onder gekwalificeerde wetenschappers. Als men echter wat dieper graaft, blijkt dat niet juist te zijn. Dat geldt eveneens voor klimaatsceptische of wel klimaatrealistische wetenschappers. Zij kennen geen consensus'cultuur', hoewel de verschillen van opvatting tussen hen kleiner [...]

Door |21 oktober 2023|20 Reacties

Klimaatverandering: Steven Koonin versus KNMI

Door: Ap Cloosterman. Het boek “Unsettled”, geschreven door Dr. Steven E. Koonin, is in 2021 verschenen, vervolgens in het Nederlands vertaald (“Onbeslist”) door Peter Baeten en in september 2023 uitgegeven. Het boek telt 350 pagina’s, waarvan 311 pagina’s met tekst specifiek over het onderwerp. Begin Oktober 2023 is het KNMI uitgebreid in het nieuws gekomen [...]

Door |12 oktober 2023|27 Reacties