Complexiteit, klimaat, CO2 en ingenieurs – Inleiding voor aspirant klimatologen

Een bijdrage van Kees le Pair. Complexe systemen hebben meer dan één actor, die elkaar beïnvloeden. Om ze vanuit één dominante actor te begrijpen, moet aan voorwaarden voldaan zijn. Ook als die actor zelf goed begrepen is, leidt dat in complexe systemen tot onverwachte uitkomsten. Een planeetbeweging dient tot voorbeeld. De toets van atmosferisch CO2 [...]