Klimaatminister: groot risico vertrek glastuinbouw naar buitenland bij Europese CO2-prijzen

Van een onzer correspondenten. Er is een groot risico dat de Nederlandse glastuinbouw zich naar het buitenland verplaatst bij Europese CO2-beprijzing. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek (zie bijlage) in opdracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie (EZK). De Nederlandse groente-, fruit- en sierteeltproductie zal mogelijk vertrekken naar Zuid-Europa, waar minder kasverwarming nodig is, of [...]