Hieronder vind je de teksten van alle verzonden nieuwsbrieven in omgekeerde volgorde van datum:

Nieuwsbrief d.d. 17 augustus 2010

Beste {name},

De kruitdampen zijn nog niet opgetrokken, maar bij deze toch maar een nieuwsbrief. Al was het omdat de aanmeldingen nog steeds binnenstromen. We hebben nu bijna 200 abonnee’s.

Goed nieuws is dat Enno de Witt, een ervaren kritische journalist die tot de censuur hem trof een klimaatblog had bij Trouw, op Climategate.nl is gaan schrijven (zie achtergrond).

Marcel legt momenteel de laatste hand aan zijn boek. Hajo heeft besloten ongeveer een blogbericht per week te kunnen schrijven plus het verzorgen van de nieuwsbrief, verder begint bij hem gelukkig de schoorsteen van zijn sneeuwverwachting.nl weer te roken.

De onderstaande 3 berichten verdienen echt aanbeveling:

De anti-formatiecampagne van De Volkskrant bereikt haar hoogtepunt. Gisteren mocht Dries van Agt over twee volle pagina’s uithuilen (lees vlammende kritiek Geenstijl).  Vandaag krijgen we op de voorpagina als ontbijt geserveerd “Prominenten CDA en VVD: milieu slecht af met rechts” en over de volledige pagina’s 6 en 7: “CDA en VVD moeten natuur niet helpen […]

De Guardian publiceerde gisteren een exclusief verhaal over het klimaatbeleid van de nieuwe Britse regering. Het kabinet onder leiding van de conservatieve premier David Cameron presenteert later dit jaar een energiewet.
Groene Britten wilden dat de regering energiemaatschappijen zou verplichten de uitstoot van zogenaamde ‘broeikasgassen’ door kolen- en gascentrales terug te dringen. Bronnen binnen […]

Terwijl de media ons bestoken met het ene na het andere bericht over extreem weer op het noordelijk halfrond, met uiteraard telkens de suggestie dat CO2 daar een rol bij zou kunnen spelen, horen we weinig over de winter op het zuidelijk halfrond. Dat zou het beeld van een opwarmende aarde alleen maar verstoren.
Ed Caryl […]

Groet,
TEAM Climategate.nl
==

Nieuwsbrief d.d. 23 juli 2010

Beste {name},

De periode van bezinning na de afwijzing van de SMOM subsidie is aangebroken.

 • Hajo gaat enkele weken met vakantie
 • Marcel werkt nog even stug door aan zijn boek, en gaat dan met vakantie
 • Rypke post zo nu en dan nog iets

Bij deze willen we iedereen die deze website een warm hart toedraagt bedanken voor de maandenlange morele support. We zijn ervan overtuigd iets goeds te hebben gedaan de laatste maanden “ter lering ende vermaak”. Alle enthousiaste reageerders bedankt voor de levendige discussie.

Na de vakantie komt het bestuur van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid bij elkaar en zal ook in ander gezelschap worden besproken welke toekomst er is voor Climategate.nl. Eén ding is zeker: gezien de maatschappelijke positie van de initiatiefnemers Marcel en Hajo (jonge gezinnen) zullen er fondsen moeten worden aangeboord om Climategate.nl niet alleen voort te laten kabbelen, maar ook nog eens naar een hoger wetenschapsjournalistiek plan te tillen.

Ondertussen draait de wereld verder:

 • Stephen Schneider is overleden aan een hartaanval
 • De cap & trade bill in de US Senate is dood

En zelfs als de wereld onvermoeibaar doordraait zijn sommige dingen tijdloos mooi. Graag delen we met jullie de prachtige tekst van Nobel laureaat Robert B. Laughlin: http://www.theamericanscholar.org/what-the-earth-knows/. Die tekst is nu goud waard, over 100 jaar – onze achterachterkleinkinderen kunnen de tekst tonen aan de alarmisten die hen dan lastig vallen, over 1000 jaar, ja zelfs over een miljoen jaar!

Vriendelijke groet,
Team Climategate.nl

Nieuwsbrief d.d. 17 juli 2010

Beste {name},

Vandaag heeft het ministerie van VROM zich met haar belachelijke SMOM-subsidieregeling op de voorpagina van de Telegraaf geslingerd. In de slipstream is ook Climategate.nl genoemd. Vorm vooral je eigen mening!

Met het niet doorgaan van de subsidie staan nu grote veranderingen op til. Te beginnen met een lange vakantie van de redacteur die het platform voornamelijk heeft aangejaagd terwijl Marcel Crok nog druk is met zijn boek. Als Marcel zijn boek af heeft medio augustus, gaat ook hij met vakantie.

Toch zijn we vast van plan ons geluid verder door te laten klinken. Hulp is daarbij welkom. Zowel financieel als qua ideeën en man/vrouwkracht.

Vriendelijke groeten,
Team Climategate.nl

===

Nieuwsbrief d.d. 15 juli 2010

Beste {name},

De kogel is door de kerk. Of moeten we zeggen: 3 miljoen euro zijn als een losse flodder uit het kanon van VROM-AgentschapNL gevlogen. En wij belastingbetalers kunnen nog niet eens naar een tientje grabbelen van onze direct naar de broekzakken van vriendjes doorgeschoven gelden. Wij kunnen fluiten naar ons geld.

Ondanks een keiharde en enkele malen herhaalde toezegging dat het ministerie van VROM zit te wachten op een “kritisch geluid”, een “luis in de pels”, een “club met een antennefunctie” zijn de feiten dat VROM samen met talloze maatschappelijke organisaties het milieuevangelie aan ons en onze kinderen blijft opdringen.

Lees het allemaal in:

Geen SMOM-subsidie voor open klimaatdebat
Na de deceptie in Johannesburg volgt nu al de deceptie van de negatieve uitslag van de 1e tender van de 10 miljoen euro zware Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Milieu (SMOM). Hierboven de aanhef van de brief die de voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid vandaag ontving (download pdf). Hieronder de cruciale passage uit de […]

Goed nieuws daarentegen is:
Giften aan “onze” stichting fiscaal aftrekbaar
Tenminste onze belastingdienst heeft het hart op de goede plek. Van hen hebben wij op 6 juli de bevestiging gekregen dat de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid een Algemeen Belang Beogende Instelling is. Dankzij deze ANBI-status, die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2010, zijn giften aan de stichting volledig fiscaal aftrekbaar. Dat maakt […]

En dan is het nog smullen met:

Beluister het hele Guardian debat met Monbiot, McIntyre et al.
Welke serieuze Nederlandse krant volgt het initiatief van de Britse Guardian afgelopen woensdag? Een echt open debat over klimaatwetenschap en -politiek naar aanleiding van de recente rapporten over CRU en IPCC. We tekenen nog wel even aan dat Steve McIntyre zijn deelname zelf heeft afgedwongen. Hij besloot op eigen kosten naar Groot-Brittannië te vliegen, nadat […]

Wij beraden ons nu op een nieuwe strategie. Alle hulp daarbij is welkom. Op korte termijn hebben we iemand of enkelen nodig die de nieuwsdienst willen overnemen (nieuwskoppen in de rechterkolom). Interesse? Stuur een e-mail naar hajo@climategate.nl. Verder zijn alle mensen welkom die concrete suggesties hebben over hoe we bepaalde fondsen kunnen aanboren.

De komende weken is Hajo met vakantie. Marcel is pas begin augustus klaar met zijn boek en daarna gaat hij op vakantie. Het is te verwachten dat de hergroepering op Climategate.nl na de deceptie rondom de SMOM enige weken in beslag zal nemen. We hopen op je geduld.

Groet,
Team Climategate.nl

==

Nieuwsbrief d.d. 6 juli 2010

Beste {name},

Zal oranje vanavond doordringen tot de finale van het WK? In ieder geval dringt Steve McIntyre dringt volgende week woensdag door tot het hart van het klimaatdebat. Hij stapt een dezer dagen fysiek op een vliegtuig – dat hopelijk niet zal neerstorten – om aankomende week deel te nemen aan een door The Guadian georganiseerd klimaatdebat onder leiding van dé milieujournalist George Monbiot. Aanleiding is het verschijnen van het independent review van de onderzoekscommissie van Sir Russell Muir dat morgen verschijnt.

Nederland heeft 9 juni gestemd. Niet iedereen was blij met het polariserende stemadvies van Climategate.nl voor dan wel Richard de Mos (PVV) dan wel Femke Halsema (GL). Groenlinks is nu aan zet en wellicht leveren zij al snel de milieuminister. Voor klimaatalarmisten een reden tot feest. En misschien toch geen schrikbeeld voor sceptici. Want juist zo’n GL-minister kan zich à la Obama compleet gaan vertillen aan dit dossier. Aangemoedigd en gevoed door ons PBL. Stap ook in de levendige discussie bij onderstaande artikelen n.a.v. de publicatie van het PBL-rapport gisteren.

Laten we op de dag dat ons verbindende oranje elftal speelt ook verbindend stemmen voor een beter milieu. Met onze portemonnee. Met een kleine “ons ben zunig” donatie aan Steve McIntyre. Deze nieuwsbrief gaat inmiddels naar 185 abonnees. Dan moeten er toch minstens 61 Hollandse donaties kunnen volgen. Gewoon omdat hij het verdient niet langer te worden buitengesloten uit het debat. En ook omdat het Guardian-debat op 14 juli heel boeiend kan gaan worden.

We willen toch ook niet dat Duitsland komende zondag 90 minuten in de kleedkamer moet blijven, zodat wij met een schijnbeker naar Nederland kunnen terugkeren?

Groet,
Team Climategate.nl

PS Volgende week om deze tijd weten we ook of aan het project Antenne Klimaat & Duurzaamheid een SMOM-subsidie is toegekend. Duim voor ons! ;-)

==

Nieuwsbrief d.d. 17 juni 2010

Beste {name},

Ruim een maand sinds de laatste nieuwsbrief. Niemand zal klagen over spam! Is er een concrete aanleiding voor dit bericht? Misschien het artikel Helemaal terug naar de basis van het debat van moderator Hajo dat na een heftig debat in de reacties teruggrijpt op de basis van het open debat wat we proberen te voeren.

In het licht van de revisie van het IPCC door de IAC-commissie zijn recente gematigde uitspraken van Rajendra Pachauri erg interessant. Zie het artikel Ommezwaai: Rajendra Pachauri verwelkomt klimaatscepsis. In tegenstelling tot Marc Morano’s Climatedepot.com doen we op Climategate.nl niet lacherig over deze draai: dit is juist wat er altijd nodig is in de maatschappij, dat mensen het aandurven eerder betrokken stellingen te verlaten om weer met elkaar te praten.

Erg relevant met betrekking tot de richting van het nieuwe kabinet is het artikel Bjørn Lomborg in NRC Next: “Europa leidt wereld in recessie”. Laat ieder zich er zijn of haar mening over vormen – en het doorsturen naar Den Haag!

Praktisch nieuws:

Er zijn nu 174 abonnees op deze nieuwsbrief
Twitter.com/climategateNL heeft 23 volgers
Marcel is nog enkele weken zoet met zijn boek
Er is nu een officiële sectie met Regels & Tips voor reageerders
De pas opgerichte Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid die Climategate.nl draagt, heeft een ING-bankrekeningnr.:
55 26 038 t.n.v. Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid te Den Haag

Donaties zijn meer dan welkom. De ANBI-status wordt op korte termijn gerealiseerd waardoor giften aftrekbaar zijn. Gulle gevers krijgen straks als eerste een gesigneerd exemplaar van Marcel’s boek. Geef bij de gift aan of je wel of niet anoniem wilt blijven.

Groet,
Team Climategate.nl

Nieuwsbrief d.d. 13 mei 2010

Beste {name},

We vestigen nogmaals de aandacht op kalender.climategate.nl. Daarin vind je voor morgen (vrijdag 14 mei) een bijeenkomst op het Trippenhuis in Amsterdam. Jawel, de onderzoekscommissie van het IAC komt bijeen en Rajendra Pachauri is ook van de partij. Marcel en Hajo bezoeken de persbijeenkomst, die wederom een onderstreping is van de toegenomen transparantie.

Kunnen we heel veel verwachten van het IAC-onderzoek? Met een soort reverse engineering op basis van de politieke realiteit horen wij verschillende kenners zeggen dat het onderzoek zal blijven hangen in het uitspreken van een mea culpa en het aanscherpen van enkele procedures. Iets dergelijks ook ook te verwachten bij het PBL-rapport over de IPCC-fouten dat spoedig zal verschijnen. Toch moeten we verrassingen niet uitsluiten. Zonder verrassingen waren de Soviet Unie en het Oostblok er ook nog geweest.

Een echte verrassing is het Hartwell Paper waarover Hajo in dit artikel uitgebreid heeft bericht. Hier staat een groep wetenschappers op die aanspraak lijken te willen maken op het morele leiderschap met betrekking tot milieu- en klimaatbeleid en een zuivere interactie met de wetenschap voor de komende periode.

Groet,
Team Climategate.nl

==

Nieuwsbrief d.d. 27 april 2010

Beste {name},

Vandaag dinsdag 27 april is het symposium ten huize van de KNAW waar vooraanstaande hoogleraren en doctorandussen uit beide kampen gaan kijken naar de status van de klimaatwetenschap. Marcel Crok zal hier tenminste een kort blogbericht aan wijden. Verder is hij nog een maand erg druk met zijn boek “De Staat van het Klimaat – Koele blik op een verhit debat”.

Er is enig technisch site-nieuws:

 • Breaking nieuws van externe nieuwsbronnen wordt nu in een vak in de rechter sidebar weergegeven op een manier dat je erop kunt reageren – maak hier gebruik van!
 • De mogelijkheid je eigen reacties te editen (of te nomineren voor verwijdering) is hersteld – maak hier gebruik van
 • Alle berichten inclusief het breaking nieuws worden automatisch getwitterd op twitter.com/climategateNL
 • We hebben nu kalender.climategate.nl! Dit is een Google Calendar die je ook kunt inzien via je eigen Google Kalender door info@climategate.nl in te vullen bij “toevoegen agenda van een collega”; het mooie is dat elk kalender-item (klimaatconferenties etc.) dat de redactie toevoegt aan de kalender netjes op de homepage wordt getoond in de rechter sidebar

Prachtig is dat het transcript van de hoorzitting van de vaste kamercommissie VROM sinds gisteren beschikbaar is. Dat wordt een schatkamer voor vele afgeleide blogjes in de komende dagen. Een eerste was de blog Waarom heet deze website Climategate.nl?. Hieronder staan de laatste 10 eigen blogs en externe nieuwsitems onder elkaar.

De Stichting Milieu Wetenschap & Beleid zet ook telkens een stapje. KvK-aanmelding is voltooid. De bankrelatie wordt op dit moment gerealiseerd. De hoop is natuurlijk dat medio juni bekend wordt dat een passend subsidiebedrag op deze rekening stort gaat worden, via de SMOM-regeling. Daarnaast blijven particuliere giften zeer welkom. In de volgende nieuwsbrief zal het rekeningnummer van de stichting worden vermeld.

Groet,
Team Climategate.nl

==

Nieuwsbrief d.d. 13-4-2010

Beste {name},

Even een snelle korte nieuwsbrief.

 • De Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid is nu formeel opgerich;
 • Het project Antenne Klimaat & Duurzaamheid, waarvoor SMOM-subsidie is aangevraagd, is gisteren gelanceerd op Climategate.nl (zie artikel);
 • Theo Wolters gaat naar de grote klimaatconferentie in Chicago van 16-18 mei en zal dagelijks bloggen;
 • Marcel Crok is erg druk met zijn aanstaande boek “De Staat van het Klimaat – Een koele blik op een verhit debat”;
 • Komende maandag is de hoorzitting in de tweede kamer waar Marcel, Rypke en Hajo gehoord worden.

Van praktisch belang:

 1. Ben je een fanatieke reageerder, meldt je dan aan door bovenaan de site op “inloggen” te klikken. Maak een profiel aan eventueel met een afbeelding op Gravatar. Dan hoef je voortaan bij het reageren niet meer je naam in te vullen. Ook dingen alleen de reageerders met een login mee naar de prijs voor de meest waardevolle en constructieve reageerder;
 2. Zit je op Twitter? Ga dan ook ons nieuwe Twitter account volgen: climategateNL

Groet,
TEAM Climategate.nl

Nieuwsbrief d.d. 6-4-2010

Beste {name},

Na bijna een maand e-mailstilte weer een nieuwsbrief van Climategate.nl! We zitten niet stil. De subsidieaanvraag voor een SMOM-subsidie is ma dagenlang ploeteren netjes op tijd op 25 maart jl. ingediend. Ergens in juni horen we de uitslag. De Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid die de subsidie aanvraagt wordt op 12 april aanstaande formeel opgericht. Desummiere website is er al.. Suggesties voor het verder opbouwen van de stichting zijn meer dan welkom.

Op die 12e april start ook het project waarvoor subsidie is aangevraagd. Het is van belang te weten dat er geen subsidie is aangevraagd voor Climategate.nl. VROM verstrekt geen programmasubsidies meer en dat is een goede zaak! Daarom hebben wij een innovatief project met kop en staart uitgedokterd, dat zes maanden lang voortbouwt op de mooie basis die al is gelegd.

Hieronder de ultrakorte samenvatting van het uitgebreide projectplan:

Project Antenne klimaat & duurzaamheid
Zes cruciale maanden nieuwsgaring en moderatie klimaatdebat

De komende maanden lopen nationale en internationale onderzoeken naar misstanden die het vertrouwen in de klimaatwetenschap hebben geschaad. Op 19 april houdt de vaste kamercommissie voor VROM een hoorzitting. Het project Antenne klimaat & duurzaamheid jaagt parallel hieraan een open debat aan tussen klimaatwetenschappers en burgers. Zes maanden pro-actieve moderatie op Climategate.nl tussen 12 april en 12 oktober 2010 worden na een maand van uitwerking van meetgegevens en kwalitatieve evaluatie medio november afgesloten met een eindpresentatie. Doelen zijn open debat, herstel van vertrouwen in de wetenschap, draagvlak creëren voor nieuw beleid en de antennefunctie voor de overheid.

Afsluitend noemen we nog even dat de moderatoren Marcel Crok en Hajo Smit en blogger Rypke Zeilmaker (zie ook zijnnieuwe site) worden gehoord tijdens de lange hoorzitting van vaste Kamercommissie voor VROM op 19 april aanstaande (10.00 – 18.00u). Samen met vooraanstaande wetenschappers van beide zijden van het spectrum. Dat is toch wel een unicum! Het eerste bericht in onderstaande lijst van 10 heeft betrekking op de hoorzitting.

Vriendelijke groeten,
het team van Climategate.nl

Nieuwsbrief d.d. 10-3-2010

Beste {name},

Het is even stil geweest op klimaatgebied maar nu is er weer wat reuring. Vandaag hebben we  een echte internationale scoop met dit artikel over de complete miskleun van de Tilburgse econometristen. Tineke Huizinga heeft haar eerste klimaatoptreden in de Tweede Kamer gehad en vanochtend om 10.15u moet ze weer opdraven. Vooralsnog zien we haar de lijn Cramer volgen.

Afgelopen maandag was onze eerste redactievergadering aansluitend aan het open debat bij het Planbureau van de Leefomgeving waar PBL-directeur Maarten Hajer ons beleefd begroette als “de heren van Climategate.nl”. Zie ons artikel over de inzichten van Mike Hulme.

Wij hebben besloten meer bijdragen van gastbloggers te publiceren. Om met Diederik Samsom te spreken staat onze deur wijd open. Iedereen die zich geroepen voelt en die iets zinnigs te melden heeft kan ons benaderen om een gastblog in te dienen. Zowel bij onze eigen artikelen als bij de gastblogs juichen wij serieuze peer-2-peer review via de reacties toe.

Tenslotte de kwestie van de Stichting die ons werk moet gaan dragen en de financiering. De stichting komt er zeer snel en in het artikel Is VROM klaar voor herijking subsidieverlening? lees je, hoe we de komende weken de proef op de som gaan nemen met de SMOM-regeling. Het project Climategate.nl voldoet aan alle voorwaarden die deze genereuze subsidieregeling stelt:

De financiële steun uit de subsidieregeling stelt de organisaties in staat vernieuwende, maatschappelijke en oplossingsgerichte initiatieven te ontplooien op het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling, op een zodanige wijze dat burgers zich daarbij betrokken voelen. De regeling draagt ook bij aan het vergroten van het luisterend vermogen van de overheid, doordat de overheid via de regeling zicht krijgt op ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving.

We nemen dus afstand van ons oorspronkelijke idee juist geen subsidie aan te vragen. We streven naar een fatsoenlijke brede stichting die een open debat aangaat en aanjaagt waar de overheid haar voordeel mee kan doen. Dat mag best deels gesubsidieerd worden. Vervolgens komt er zeker ook een structuur voor particuliere donateurs.

Op dit moment is er nog een kleine financieringsbehoefte rondom de oprichting van de stichting (werktitel Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid) en het uitwerken van de subsidieaanvraag voor het project Climategate.nl. Wie zich geroepen voelt kan een klein bedrag overmaken op rek. nr. 12.12.520.27 t.n.v. H.J. Smit o.v.v. Stichting MWB i.o..

Groet,

TEAM Climategate.nl

===

Nieuwsbrief d.d. 23-2-2010

Beste {name},

De derde nieuwsbrief van Climategate.nl ziet het licht en gaat deze keer naar 130 geabonneerden. Dagelijks druppelen nieuwe e-mailadressen binnen. Daaronder familie, vrienden en kennissen, de meeste actieve reageerders, een grote groep zeer welkome “onbekenden” en ook nogal wat mensen van naam en faam in de klimaatwereld. We zijn trots op deze groeiende lijst. Het helpt natuurlijk als je deze nieuwsbrief doorstuurt naar geïnteresseerden die Climategate.nl nog niet volgen.

Een ANP-SMS-alert fungeerde afgelopen zaterdag als wekker en zo stond ik om 4.15 uur klaarwakker naast mijn bed. Door de nachtelijke escapades van onze bestuurders zou geen van de zaterdagkranten het nieuws van de val van het kabinetkunnen brengen. En dus klim je dan als internetjournalist in de pen en kijk je wat er uit je vingers vloeit. Ik vermoedde toch een piepkleine onbewuste link tussen de pijn van de economische crisis, de economisch pijnlijke klimaatdoelstellingen en de frictie in het kabinet (m.i. kwam gewoon Balkenende’s uitgesproken voorkeur voor rechts voor de dag op het moment dat het CDA in de peilingen stabiel groter is dan PVV!). En zo schreef ik twee verhalen, waarvan de laatste onbedoeld veel emoties losmaakte, maar uiteindelijk een hoop waardevolle input voor onze eerste redactievergadering op 2 maart aanstaande opleverde. Dank daarvoor!

Persoonlijk ben ik verzot op politiek en PR (boektip: PR – A social history of spin). Homo ludens! Als we maar een beetje beleefd en aardig voor elkaar blijven, is een gezonde richtingenstrijd een goddelijk schouwspel (divina comedia). Ik smul van neutrale maar messcherpe analyses als het 19 februari gepubliceerde artikel How Al Gore Wrecked Planet Earth, waarin overtuigend wordt betoogd dat de groene strategie in wezen van meet af aan tot falen gedoemd was. En dat terwijl je als klimaatscepticus nog geen jaar geleden vaak de vraag kreeg: “Hoe kan het dat als 31.000 wetenschappers het sceptische Global Warming Petition Project hebben ondertekend, dat de sceptici hun marketing en PR zó slecht doen?”

Iets meer dan twee maanden na de CRU-hack lijkt het klimaatkaartenhuis zo snel in te storten, dat je soms hoopt dat de “tegenstander” weer zal opkrabbelen. Anderzijds wijzen veel reageerders erop dat het hele klimaatbeleid al zo in structuren verankerd zit dat het altijd nog een zeer machtige tegenstander is. Waarbij het ook niet hoeft te verbazen dat de groenen en neo-groenen op dit moment volop bezig zijn met crisis-PR (link) een tegenaanval voor te bereiden, wat ook een goede zaak is. Het zou tenslotte jammer zijn als het zo hard gaat als met Buckler na de oudejaarsconference van Youp van ’t Hekin 1989 (Wikipedia).

Hoe mooi steekt de nuchterheid van mede-auteur Marcel Crok af tegen dit kinderachtige PR-gedoe? Toen ik hem op de dag van zijn interview met Diederik Samsom vroeg naar zijn mening over de val van het kabinet was zijn antwoord iets van: “Politieke perikelen interesseren me niet zo”. En WIE schetste onze verbazing toen bleek dat Samsom in feite Marcel wilde ondervragen als voorbereiding op zijn overleg met Robbert Dijkgraaf van de KNAW. Met een in mijn ogen baanbrekend artikel (4e in onderstaande lijst) als resultaat. En Samsom heeft toegezegd dat Marcel hem in een later stadium alsnog mag interviewen. Wat een opzienbarend artikel zou kunnen opleveren omdat we gemerkt hebben dat Samsom zeer snel en intellectueel integer beweegt nu hem de schellen van de ogen zijn gevallen.

Climategate.nl als kritische journalistieke spil in het Nederlandse klimaatbeleid? Een jongensdroom! En een grote verantwoordelijkheid. De komende redactievergadering (2 maart) is dan ook cruciaal, mede ter versterking van de team spiritdie al uitstekend genoemd mag worden. We zullen ook proberen te komen tot een mission statement en een redactioneel statuut. Ook zal er een statuut voor reageerders komen vergelijkbaar met de policy van WUWT.

Voorafgaand aan de redactievergadering is er een meeting met en tussen enkele uitstekende kandidaatbestuursleden. Als alles mee zit, gaan die snel de stichting oprichten met een brede maatschappelijke doelstelling waarbinnen ook ons journalistieke handwerk ondersteund kan worden. Heb je de oproep voor kandidaat bestuursleden uit de vorige nieuwsbrief gemist? Lees e.e.a. dan nog even na op climategate.nl/nieuwsbrief waar alle reeds verzonden nieuwsbrieven onder elkaar worden geplakt. Interesse? Neem alsnog snel contact op!

Afsluitend nog wat sitenieuws: op maandag 15 februari heeft een link van Geenstijl.nl ons ruim 8.000 bezoeken bezorgd waardoor onze server waarop ook tientallen andere sites draaien, omviel. Installatie van de pugin WP Super cache bleek een effectieve oplossing om herhaling te voorkomen: kom maar op met die links dus. Over de hele afgelopen dertig dagen hadden we ruim 23.000 unieke bezoekers.

Dan heb ik nog drie plugins geïnstalleerd waar jullie direct van profiteren: WP Mobile Edition, voor prettig lezen en reageren vanaf je mobiel; WP Ajax edit comments, waardoor je nu  5 minuten tijd hebt je reactie te editen; en Yet Another Related Postst Plugin (YAPP), waardoor onder ieder bericht enkele aanbevolen aanverwante artikelen worden gesuggereerd.

Suggesties voor handige plugins zijn altijd welkom evenals tips voor andere tweaks. Onze site oogt trouwens het mooiste in de zeer prettige browser Google Chrome (download). In feite zoeken we nog een soort technische webmaster die kleine maatwerk PHP- of CSS-aanpassingen voor zijn (of haar) rekening kan nemen.

Überhaupt is alle feedback meer dan welkom!

Groet, mede namens Marcel, Rypke en Jaap,
Hajo Smit

===

Nieuwsbrief 2 d.d. 17-2-2010

Beste {name},

Niet op zondag maar al op vrijdagmiddag deze tweede nieuwsbrief van Climategate.nl. Reden: je voor het weekeinde iets ter bezinning mee te geven. We geven de eerste 88 aanmelders voor de nieuwsbrief de exclusieve primeur dat we snel willen komen tot een stichting die onze missie en werkzaamheden gaat ondersteunen.

Op zeer korte termijn willen we in contact komen met kandidaatbestuursleden die ervoor in zijn om deze kar te trekken. We zoeken mensen met het hart op de goede plek, bestuurservaring, een goed netwerk en de nodige vrije tijd. Je denkt in de huidige tijd van krasse knarren dan al gauw aan jong gepensioneerden, maar iedereen mag zich melden.

SNEAK
De voorlopige werktitel van de stichting is: Stichting SNEAK: Stichting ter bevordering van Sceptische Nieuwsgaring EnActieve Kennisoverdacht.

De conceptdoelstelling is: SNEAK steunt onafhankelijke onderzoeks- en wetenschapsjournalistiek en organiseert nationale platforms voor kennisoverdracht die het gezonde sceptisme ten aanzien van wetenschap, op wetenschap gebaseerde politiek en zeker ook ten aanzien van wetenschapsjournalistiek zelf bevorderen om zo een tegenwicht te bieden tegen eenzijdige vaak alarmistische berichtgeving over onder meer klimaatverandering en global warming teneinde Nederlandse bedrijven en burgers te behoeden voor op eenzijdige wetenschap gestoeld beleid.

Graag komen wij via het contactformulier of via e-mail (info@climategate.nl) in contact met kandidaten of met mensen die kandidaten kennen. Een CV is altijd gewenst. Zodra de eerste namen binnen zijn zullen we de kandidaten eerst telefonisch interviewen en dan ontvangen in ons war room in de Amsterdamse Jordaan, waarbij we aantekenen dat bestuursleden uit alle delen van het land welkom zijn.

Zodra de bestuursleden bekend zijn, is het de bedoeling dat deze mensen zelf de stichting gaan oprichten. De auteurs van Climategate.nl trekken zich dan weer terug uit het proces met dien verstande dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de stichting uit haar middelen onder meer dit blog financieel gaat ondersteunen. Over het aantrekken van fondsen en subsidies bestaan reeds goede ideeën.

Afsluitend: we hadden eergisteren een piek van 3.217 unieke bezoekers mede dankzij een link op Geenstijl.nl. De kwaliteit van de reacties is steeds beter te noemen en fanatieke reageerder Remko van Ek heeft gisteravond om 9 uur afscheid genomen. Oeps nee, drie kwartier later was hij alweer terug. Blijkbaar is deze website zelfs voor alarmisten een beetje verslavend en daar zijn we trots op.

Dank voor jullie inhoudelijke bijdragen op de site! Financiële bijdragen zijn welkom via de Paypal-knop links boven op de site of kunnen worden gestort op rekening nr. 12.12.52.027 t.n.v. H.J. Smit o.v.v. Stichting SNEAK i.o..

Prettig weekeinde, ook namens Marcel en Rypke,

Hajo Smit
Climategate.nl

===

Nieuwsbrief 1 d.d. 7-2-2010

Hi {name},

Je hebt de eer de allereerste nieuwsbrief van Climategate.nl te ontvangen. Je behoort tot een exclusief gezelschap van 68 aanmelders. Daaronder zitten enkele door ons redacteuren toegevoegde namen van wie wij zeker weten dat zij de nieuwsbrief graag willen lezen. Verschillende aanmelders hadden problemen met de bevestiging. Daarom heb ik mij de vrijheid gepermitteerd om alle “unconfirmed” namen te confirmen. Afmelden van de nieuwsbrief gaat heel makkelijk onderaan.

Wat gaat deze nieuwsbrief voorstellen? Ten eerste krijg je de laatste 10 berichten met titel en intro en link naar de site cadeau. Vele mensen vinden het toch aangenaam om met via e-mail op breaking news gewezen te worden. Op dagen waarop echt schokkende dingen gebeuren, zullen we best tussentijds nog een extra mailing doen. Verder streven we naar een frequentie van 1x per week. Verzending op zondagavond zodat je maandagochtend op kantoor lekker wat te lezen hebt.

Het idee is ook om elke week als introductie een weeroverzicht te geven à la The Week That Was van SEPP.org. Vanavond geef ik een piepklein voorzetje daarvan: ten eerste is dit de week van de echte doorbraak van climategate in de media. Alle kranten en alle actualiteitenrubrieken zijn er diep ingedoken. Allen ook nog wel eensgezind proclamerend dat de eindconclusies van het IPCC nog keihard overeind staan. Soi! We tekenen voor de huidige tussenstand. Een adempauze is de alarmisten gegund.

Ondertussen gaat het deze website voor de wind. Vrijdag hadden we een piek van 2.892 unieke bezoekers en 7.749 pageviews. Dat is nog een wereld van verschil met de bijna 5 miljoen maandelijkse pageviews van wattsupwiththat.com, maar wij zijn ook nog geen 2 maanden bezig. Onze Google Pagerank is al 4! Grappig trouwens: WUWT heeft 5,Climatedepot.com 6 en Realclimate.org maar liefst 8! Zou Google een stiekeme voorkeur hebben?

Nog mooier dan onze pagerank en onze statistieken is de levendige reageerders-community die in luttele tijd is ontstaan. Als we zo doorgaan bereiken we wellicht ooit het niveau van ernstige (soms grappige) peer-2-peer review wat de basis vormt onder “wetenschap 2.0”, zoals we dat kennen van WUWT en Climateaudit.org. Deze via internet genetwerkte peer-2-peer review – anarchistisch, democratisch en meritocratisch tegelijk – staat naar mijn smaak dichter bij de oorspronkelijke wetenschapsbeoefening door vrije geleerden en filosofen dan de moderne nu fel bekritiseerde peer review.

De komende week wordt erg spannend. Er is sprake van de oprichting van een stichting (aspirant bestuursleden mogen zichbij ons melden), er zijn eerste oriënterende gesprekken om iets van funding op de been te krijgen (iemand nog connecties bij big oil? grapje!) en het schrijven van een boek. Op Climategate.nl en in deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte zodra dingen concreet worden.

Ik laat het er even bij! Vergeef het ons als er technisch iets mis gaat bij de verzending van deze eerste nieuwsbrief.

Veel leesplezier en inspiratie!

Groet ook namens Rypke en Marcel
Hajo Smit
Climategate.nl

PS Vergeef het ons als er technisch iets mis gaat bij de verzending van deze eerste nieuwsbrief.

PPS Stimuleer vrienden en bekenden zich ook aan te melden voor deze nieuwsbrief!