Frits Bolkestein: ‘Met wind en zon gaat Nederland het niet redden.’

Frits Bolkestein. Een gastbijdrage van Frits Bolkestein. Het is een cliché, maar kan niet genoeg worden beklemtoond. Voor een moderne samenleving is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening onontbeerlijk. Nederland wil voor zijn energie op termijn volledig af van verbranding van fossiele brandstoffen. De doelstelling is 95% fossielvrij in 2050. Dat is al over [...]