Droge feitjes over droogte

Zoals gezegd is onze PR-verwachting voor komende jaren ‘extreme weather events.’ Lieten we gisteren zien dat stormen geen eerlijk argument zijn bij klimaatmarketing. Vandaag tonen we, dat ook bij het toeschrijven van droogtes aan CO2 wat meer bescheidenheid op zijn plaats is. Onze reaguurders wezen al op de huidige droogte in Australië die alweer uniek [...]