De emissiedoelstellingen van het Akkoord van Parijs worden beschouwd als de heilige graal van het klimaatbeleid

Waarom eigenlijk? Auteur: Beat Gygi (Weltwoche, Zürich, Zwitserland)* De klimaatdoelen zijn heilig, onschendbaar, geen issue. Een 'nee' tegen de CO2-wet brengt hen niet van hun stuk. Klimaatpolitici, activisten en klimaatprofessor Reto Knutti zeggen het met volle overtuiging: afgelopen zondag heeft Zwitserland niet gestemd over of er wel of geen klimaatverandering zou komen, of dat we [...]