489 Zonneweides en de Klimaatwet

Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester. Op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan men een Excel-file vinden met alle energieprojecten waarvoor subsidie is aangevraagd / verleend. Zie hier (Stand januari 2020). In deze file kun je voor iedere provincie of dorp vinden wat er voor lopende projecten zijn. Maar m.i. nog niet [...]