Geen nieuwe verkiezingen, maar goede bestuurders

Een gastbijdrage van Guus Berkhout. De kabinetsformatie is gestart op 18 maart jl. We zijn nu een half jaar(!) verder en er is nog helemaal niets gepresteerd. Iedereen ruziet met iedereen, bewindslieden verlaten het zinkende schip en dringende problemen blijven liggen. Burgers krijgen de rekening gepresenteerd. De politieke elite laat al vele jaren zien niet [...]