Vrijheid, kennis en causaliteit

Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. In zijn jongste boek In Dialoog Links en Rechts voert Sid Lukassen, historicus en filosoof, een aantal gedachtewisselingen met diverse meer of minder bekende opiniemakers en publicisten. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen en vooroordelen weg te nemen. In één van deze gedachtewisseling, die [...]