Is de klimaatredding voor Europa nabij?

Terwijl in Amerika de democratische Republikeinse nominatie gaat bepalen hoe klimaatsceptisch de Amerikaanse politiek zou kunnen worden (voor zover het non-alarmisme van Obama nog te kloppen is), zijn we in het ondemocratische Europa voor ons wel en wee overgeleverd aan de gebruikelijke regenteske benoemingen. Enter Janusz Lewandowski, onze huidige EU minister van financiën. "There's an [...]