Hoe kon de klimaathysterie ontstaan ?

Friedrich-Karl Ewert. Temperatuurschommelingen worden gedefinieerd als antropogene klimaatverandering die bestreden moet worden - zogenaamd voor het welzijn van de mensheid. Auteur: Friedrich-Karl Ewert. Vertaling: Martien de Wit. De verbintenis tot milieubescherming die op de milieuconferentie van Stockholm in 1972 werd aangegaan, is omgevormd tot de noodzaak van klimaatbescherming - en dat niet alleen [...]