Een Zon op Aarde: Kernfusie

ITER complex oktober 2021. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De regisseurs, die vanuit de onlangs afgetreden Overheid betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord (2019) hebben bijna allemaal, behalve de heer Ed Nijpels, het hazenpad gekozen. Zij zijn er verantwoordelijk voor, dat professionals en wetenschappers op het gebied van kernenergie op [...]