De impasse van klimaatmodellering

Een gastbijdrage van Arjan Duiker. Tijdens de wiskundeles leerde je methoden waarmee wiskundige vraagstukken kunnen worden opgelost. De toetsing beperkte zich niet tot louter een controle op het eindresultaat, maar het antwoord moest tevens worden onderbouwd met een uitwerking. De berekening toont immers aan of de gekozen methodiek geschikt is voor de aanpak van het [...]