Schijnheiligheid en fatsoen

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Laat ik u lezer meenemen naar vroeger tijden waarin excommunicatie vooral door de Kerk van Rome werd gebezigd: Excommunicatie, afsnijding of in de ban doen is het uit een kerkelijke gemeenschap uitstoten van iemand die volgens de gezagsdragers volhardt in de zonde. Bron. Het trefwoord is zonde. Of, zo u [...]