13 procent Nederlanders gelooft opwarmingstheorie

WUZ.nl het burgerjournalistieke platfrom van De Telegraaf poneerde gisteren als stelling van de dag: “de opwarmingstheorie van de aarde klopt wel”. Onder 6300 stemmers gaf 13% aan het eens te zijn met deze stelling. 79%  was oneens. Deze resultaten komen aardig overeen met recente Amerikaanse peilingen waaruit blijkt dat Jan met de Pet niet of [...]