Primaat in klimaatbeleid terug naar de politiek

Persbericht Rathenau Insituut, Den Haag, 14 april 2010 Politici moeten zich niet te afhankelijk opstellen van de wetenschap en duidelijk maken welke politieke waarden en visies in het spel zijn. In het politieke en wetenschappelijke klimaatdebat moet dan ook meer aandacht zijn voor zowel de onzekerheid en dissensus in kennis als de diversiteit in visies.Dat [...]