De rechtelijke vonnissen in de zaken Urgenda en Shell zijn gebaseerd op drijfzand

Foto: Shutterstock. Een gastbijdrage van Rob Walter. Op 26 mei deed de rechter een onthutsende uitspraak in de z.g. Shell-zaak. De rechter veroordeelde Shell tot reduceren van de CO2-uitstoot met 45% (t.o.v. 2019) in de komende 9 jaren om “gevaarlijke klimaatverandering” te voorkomen. Maar het staat helemaal niet vast dat de mens klimaatverandering [...]