De smelt van permafrost is een gevolg van het klimaat in Siberië, niet van de “opwarming”

Jakoetsk. Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Op 17 januari zag ik een artikel in de Volkskrant van Kim Bakker met een zeer alarmerende boodschap. “Permafrost warmt op, dorpen in Noordpoolgebied zakken de zee in. De dooi van de permafrost leidt niet alleen tot een hogere uitstoot van broeikasgassen, maar heeft ook [...]