Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Het Klimaatverdrag is een overeenkomst tussen een kleine 200 landen waarbinnen regeringen gezamenlijk acties kunnen ondernemen om de uitdagingen van het veranderend klimaat op Aarde te kunnen pareren. De concrete doelstelling van het verdrag is: "het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat [...]