Hoorzitting Provinciale Staten Groningen inzake duurzaamheid, d.d. 9-9-2020

Groningen, Provinciale Staten. Een bijdrage van Cyril Wentzel (Voorzitter Groene Rekenkamer) Dank u, voorzitter voor deze gelegenheid u toe te spreken. De wetgever vraagt aan lokale overheden wat het “maximale” is dat aan duurzame energie in de regio behaald kan worden. De wetgever laat het aan de lagere overheden over om het draagvlak [...]