Beste klimaatsceptische vrienden,

Sinds enige tijd ontvangen wij een selectie van Nederlandse en Vlaamse TV via satelliet (BVN TV). Wij zijn daarom weer behoorlijk op de hoogte van de Nederlandse politiek. Wij volgden de verkiezingen. Mijn vrouw Marianne heeft gestemd. Ik niet, want ik ben Nieuw Zeelander geworden. Van Nederland moest ik mijn Nederlands paspoort opgeven. Wat Nieuw Zeeland betreft mag men zo veel nationaliteiten bezitten als men wil (en kan). Dit is interessant i.v.m. het huidige debat in Nederland over dubbele nationaliteit.

Zoals een goede klimaatscepticus betaamt ben ik een boek over klimaatverandering aan het schrijven. Op dit moment ben ik bezig aan het hoofdstuk over stijging van het zeeniveau, dat ik als titel Luctor et Emergo heb gegeven. Een belangrijk deel daarvan gaat over Nederland. Als geoloog bespreek ik geologische oorzaken waarom Nederland aan het zinken is.

Ik hoop dat het nieuwe cabinet gevoelig is voor kritische opinies vis-à-vis klimaatverandering. Ik beloot daarom het Nederlandse deel van het zeespiegelstijging hoofdstuk te sturen naar de drie hoofdrolspelers in de vorming van het nieuwe kabinet: Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders. Ik stuurde het afgelopen maandag in envelop per luchtpost (“snail mail”).  In mijn verhaal  ga ik ook in op de adviezen van de Delta Commissie, die een onverantwoorde extreme positie over de zeespiegelstijging heeft ingenomen. De nieuwe  regering moet 18 miljard euro besparen. Mijn advies aan hen is om de uitvoering van het nieuwe Delta Plan uit te stellen om zodoende al een behoorlijk bezuiniging  te realiseren. Ik raad aan om het zeeniveau nauwkeurig te blijven meten en, indien blijkt dat het inderdaad versneld gaat stijgen, alsnog maatregelen te nemen. Wel is het nodig om de bestaande zeeweringen in goede staat te brengen en te houden. Ik heb mijn CV aan het artikel bevestigd zodat ze weten met wie ze te maken hebben.

Ik sluit een PDF kopie van mijn artikel aan de drie politici bij. Ik weet niet of ik ooit een reactie van hen zal krijgen, maar misschien zijn er enkelen onder U die goede kontakten met de regeringspartijen onderhouden en hun aandacht daarop kunnen vestigen.

Met hartelijke groeten,

Gerrit van der Lingen

Projecties van KNMI, Veerman en de reële 1,8mm p/j

Hieronder lees je hoe deze brief gisteren op de redactie binnenkwam…

Beste Teamleden van Climatgate.nl

Van mijn broer, Dr Gerrit J van der Lingen uit New Zealand, ontving ik bijgaande E-mail over de zeespiegelstijging of landdaling. Ik denk, dat dit voor jullie ook interessant is. Mijn broer heeft toestemming gegeven om dit artikel overal te verspreiden, dus dit mag ook eventueel op jullie website geplaatst worden.

Veel succes met jullie werk tegen de klimaatalarmmisten.

Vriendelijke groeten, Wim van der Lingen