Gastblog van Frans Dijkstra

Vorige week kwamen voor het eerst sinds september 2010 nieuwe satellietmetingen van de zee-spiegel beschikbaar van de University of Colorado. De data lopen nu tot en met januari 2011. Het gemiddelde voor 2010 blijkt 0,68 mm hoger te zijn dan dat van 2009. Waarom het zo lang ge-duurd heeft voor deze update beschikbaar kwam is gissen, maar een verklaring zou kunnen zijn, dat de zeespiegelstijging vanuit een alarmistisch gezichtspunt behoorlijk tegenvalt.

De grafiek laat zien, dat we opnieuw, net als in 2007, te maken hebben met een stagnerende trend. Tijdens een El Niño piekt het zeeniveau altijd, om bij een La Niña weer wat in te zakken. De zwarte lijn in de grafiek geeft de opgeschoonde trend. Die trend laat in 2010 een lichte daling zien. Dat is wel eens eerder gebeurd. We kunnen hier niet uit concluderen, dat de zeespiegelstij-ging gestopt is, maar het alarmistenverhaal over de ‘versnellende zeespiegelstijging’ kan in de prullenmand. De stijging versnelt niet, maar vertraagt. De laatste 5 jaar steeg de zeespiegel bijna 1 cm, de 5 jaar daarvoor ging het 2 maal zo hard.

 

In september 2010 zag het er naar uit, dat het gemiddelde over 2010 lager uit zou komen dan over 2009. Over de eerste 9 maanden van 2010 was de zeespiegel nog geen halve millimeter ge-stegen ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2009. Met de te verwachten daling door La Niña had 2010 best lager kunnen uitkomen dan 2009. Zeker weten we het niet, maar ik stel me zo voor, dat men bij de University of Colorado in het zicht van deze dreigende ‘inconvenient truth’ nog eens opnieuw naar de cijfers heeft gekeken. Misschien was er wel een correctie mogelijk, die 2010 wat opkrikte en 2009 naar beneden bijstelde? Dat vereiste een ragfijn spel want 2009 kon niet onder 2008 duiken. Dus er moet heel wat gerekend zijn, daar in Colorado. In de nu openbaar gemaakte datareeks zijn alle cijfers vanaf 1992 een beetje anders geworden. En jawel hoor, over de eerste negen maanden van 2010 vindt men nu een stijging van bijna anderhalve millimeter ten opzichte van 2009. Die wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de daling in de laatste drie maanden, maar per saldo kan 2010 toch de geschiedenis in gaan als een jaar waarin de zeespie-gelstijging niet is gestopt.

 

Laten we blijven uitgaan van de goede trouw van deze onderzoekers. Volgens hun website gaan ze door met: ‘as new data, models and corrections become available, … continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.’ Dat ze de alarmisten daarmee slechts mondjesmaat bedienen kunnen zij niet helpen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een kostbaar en geavanceerd systeem niet de alarmerende resultaten oplevert die er van werden ver-wacht. Het netwerk van Argo-boeien dat de opwarming van de oceanen moest aantonen heeft hier ook mee te kampen.

Zou het daarom zo oorverdovend stil blijven over deze zeespiegeldata? Ik heb de Colorado-onderzoekers aan half jaar geleden gevraagd, of ze konden bevestigen, dat hun metingen laten zien dat de zeespiegelstijging vertraagt. Ze hebben mij nooit antwoord gegeven.