In 2040 blijkt dat dit landschap voor niets was vernietigd door de Provincie Fryslan, tegen een half miljard euro verlies

Een Climategate-lezer van de politiekredactie van de Leeuwarder Courant mailde:

Ik lês dyn blog ûngeregeld, mar fyn der faak wol nijsgjirrige dingen op – waarvoor dank. Warskôgje foar totalitêre trekjes yn de miljeubeweging is noait ferkeard. Hasto dit wolris bestudearre? Toekomstagenda Fryslan Duurzaam 2040. Horror.

Stichting Urgenda: de voortzetting van Groen Links met publieke middelen
Voor wie het Fries niet machtig is, het woordje ‘horror’, en het lezen van dit wanproduct is voldoende. Het horrorgevoel bij de politiek redacteur van LC betreft een advies van transitieterrorist Jan Rotmans en zijn Stichting Urgenda, Heksje Minnesma en een gesubsidieerde ijsbeerbevredigster Monique Birkhoff.

De transitieterroristen bestoken de provincieburelen van Fryslân met Prinses Irene-filosofie, en krijgen daar publiek geld voor. Ook willen zij onze prachtprovincie gesubsidieerd toetakelen tot windturbineterrein. Hieronder volgen enkele passages uit de ‘visie 2040’, waarin de kunst van slap geouwehoer tot academisch niveau is opgekrikt.

Urgenda wil de Friezen haar probleem opdringen, de nakende klimaatcatastrofe. Want anders is de Groene Revolutie richting het Duurzame Avondland niet nodig. Het gaat hier prima zo, fijn dank u, Jan Rotmans opgerot. Maar nee, wij Friezen zijn in de ontkenningsfase beland dankzij eeuwen strijd tegen het water. Nee echt, het staat er:

de urgentie van bijvoorbeeld het klimaat- en energieprobleem, naast de verrommeling en verdwijnen van bijzondere landschappen, is voor de Fries niet klip en klaar: door de eeuwenlange strijd met het water in de vorm van overstromingen en rampspoeden heeft de Fries een soort overlevingsmechanisme gevormd. In eerste instantie zorgt dat ervoor dat het probleem wordt gebagatelliseerd of zelfs ontkend

Welke Freudiaanse kwakzalver heeft dat opgetekend? Het wordt namelijk nog erger:

Blijkbaar legt het verleden, toen Fryslân groter en machtiger was dan nu, een bepaalde druk op, gecombineerd met de druk en arrogantie van de buitenwereld (c.q. de Randstad), waardoor de Fries een stuk trots heeft weggestopt
en niet meer in zijn/haar eigen kracht staat. Door de stolp is de verbinding tussen de binnen- en buitenkant poreuzer
geworden

Dus door een Freudiaans oedipuscomplex- of zoiets – zijn wij Friezen ontkenners geworden en hebben we een stuk trots weggestopt. Ik wilde eigenlijk mijn vader vermoorden, maar omdat het zo’n beste kerel was ging ik maar voor CLimategate.nl schrijven. Of zo.

    Statenvragen:

  • Hoeveel euro heeft de provincie voor dit meest slappe geouwehoer in de geschiedenis van onze provincie betaald?
  • Is dit bedoeld als cabaret?
  • Hebben provinciebestuurders inderdaad zo’n minderwaardigheidsgevoel naar de Randstad dat ze met duurzaamgeouwehoer uit Rotjeknor- Urgenda- wereldburger willen lijken?

Ik proef hier een beetje PvdA-beertje Hans Konst in het kwadraat, zelfprofilering met miljoenen euro’s verkwisting aan gesubsidieerd symboolbeleid.

Betaald door de belastingbetaler
De Financiers? De Provincie, het Waterschap (Wetterskip Fryslân), én Omrin, het semi-private afvalbedrijf dat een (overbodige) afvalverbrander bouwde aan de Waddenzee om zo eeuwig de Friese burgers aan zichzelf te binden met haar torenhoge afvaltarieven. En de met subsidies bijeengehouden Friese Milieufederatie, de voortzetting van Groen Links met publieke middelen.

Dus wij Freudiaanse ontkenners zijn blind voor verrommeling?
Dat van verrommeling klopt deels wat het provinciebestuur betreft. Het provinciebestuur van Fryslan verspeelde iedere aanspraak op ‘groen’ met het doordrukken van de vierbaansvariant van de Centrale As dwars door Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. De klinkerwegjes en singels bij Foksegatten. Horror. Zie hierboven, dat is binnenkort gesloopt, terwijl niemand in de omgeving het wil- uitgezonderd één transportbedrijf in Dokkum: maar wie gaat ook in Dokkum een transportbedrijf beginnen. Kom hier aan de A6 zitten bij Lemmer of bij Heerenveen, ruimte zat.

Sietske Poepjes heeft schijt aan het Groene Alternatief, tweebaans met oplossing knelpunten voor de helft van het geld. Maar… het enige dat Urgenda concreet voor ogen heeft bij mijn prachtprovincie, is het grootschalig verrommelen met windmolens:

Voor energieopwekking geldt dat Fryslân van grootschalige opwekking (kolen e.d.) naar decentrale opwekking is gegaan (zon, wind , biomassa, etc

Ik roep iedere oprechte Fries op om bij signalement van Jan Rotmans of Heksje Minnesma de Urgenda-urgentielijn in te schakelen 0513 750270: dan vegen we ze de Afsluitdijk over of het IJsselmeer in. Fryslân Frij! Laten we met de Leeuwarder Courant samenwerken en achterhalen hoeveel subsidie Birkhoff kreeg om haar New Age-transitiegeleuter met ons te mogen delen, moeten we daarvoor wobben?

Zo, bij sommige blogs is rauwe emotie als onderbouwing ruim voldoende. Dit is er weer zo een. Dus Jan Rotmans, als de boodschap nog niet overkwam. Opgerot naar Rotjeknor, en neem wat mij betreft Hans Konst mee.