Als het bij ons hard waait, doet het dat in onze buurlanden meestal ook...

Als het bij ons hard waait, doet het dat in onze buurlanden meestal ook…


Op deze winderige dag aandacht voor een Deense studie naar de opwekking van windenergie in windland bij uitstek Denemarken. Jaarlijks dumpt West Denemarken van de opgewekte windstroom een geschatte 57 procent op het Europese net omdat er in het eigen land geen vraag naar is. De wind waait wanneer ze waait, niet wanneer er vraag naar is.

Op winderige dagen komt liefst 26 procent van de Deense stroom uit wind, maar door voortdurend op en afregelen van de basislast om de wisselvallige windstroom op te vangen – met rendementsverlies van centrales tot gevolg- ligt het effectieve percentage rond de 10 procent.

De meeste stroom gaat richting Zweden en Noorwegen tegen dumptarief, waardoor Deense belastingbetalers via miljardensubsidies op windstroom hun buurlanden sponsoren. Die buurlanden pompen er bijvoorbeeld hun stuwmeren vol mee (opslag duurzame energie!!), behalve wanneer na een sneeuwrijke winter en veel neerslag die reservoirs zelf al vol zitten. Het Europese net kan de ruime 3 gieg windstroom van de Denen (nog) wel hebben, het verwerkt ongeveer 900 gieg opgewekt vermogen.

De Hamvraag: waar dumpen wij onze overtollige windstroom?
Als Wind op Land van Rutte 2 door blijft gaan, verdrievoudigt het aantal molens op land naar ongeveer 6 Gieg opgesteld vermogen, ik meen dat er nu al ruim 1800 MW staat opgesteld. Kunnen wij óók zomaar onze stroom dumpen op het Europese net, of afvoeren via de Norned-kabel naar Scandivavie? hoe vanzelfsprekend is die oplossing, nu Duitsland haar overtollige windstroom ook al bij ons dumpt? En terwijl het nu op dit moment in zowel Nederland, Belgie, Noord Duitsland als Denemarken stormachtig is. We zitten in het zelfde weersysteem, waait her hier haard, dan daar meestal ook.

Wie daar een antwoord op heeft mag mij dat hier in de comments vertellen. We weten dat Tennet- nu ook baas over het gros van het Duitse net- al 3 maal zo vaak moet ingrijpen om blackouts te voorkomen. Dankzij de wisselvallige windstroom. Is eerst windmolens bouwen en dan pas nadenken over hoe je dat opvangt/opslaat niet het zelfde als: eerst een luchthaven bouwen met startbanen en dan hopen dat iemand een vliegmachine uitvindt?

Mijn antwoord: windenergie is nooit bedacht voor centrale opwekking maar alleen voor lokale opwekking in combinatie met opslag. Wanneer Nederland geen miljardensubsidies stak in molens, maar in onderzoek en ontwikkeling van energie-opslag (We zijn groot in nanotech, wie weet ligt daar een oplossing) zouden we de andere klimaatstumpers kunnen helpen die zo stom waren Brusselse papierdoelen na te streven in plaats van hun boerenverstand te gebruiken…