..wanneer je zoals onze Marcel even zegt van Groen Links te zijn, wil Persson je nog wel een paar  kolommen geven, waar tussen de zinnen zijn afkeuring klinkt tegen klimaatmisdunk: een typische journalist dus..

..wanneer je zoals onze Marcel even zegt van Groen Links te zijn, wil Persson je nog wel een paar kolommen geven, ‘er is nog iets goeds aan Marcel’ waarna tussen de zinnen zijn afkeuring klinkt tegen klimaatmisdunk..

Bij de Volkskrant werken twee diehard milieuredactivisten, Martijn van Calmthout en Michael Persson die bij klimaatporno een stijve…arm krijgen, trekkend van emotie, waarmee ze gelegenheidsargumenten verzamelen en zwetend achter hun computertje aan een Amsterdams bureau waarschuwen voor de nakende ondergang der aarde.

Martijn van Calmthout ziet in iedere mus die van het dak valt de hand van het dekselse CO2. Iedere geregistreerde verhuizing rond de evenaar is bij Van Calmthout een uiting van de wanhoop van klimaatvluchtelingen, vluchtend voor 0,8 graden opwarming in anderhalve eeuw, de ramp aller rampen na 2 wereldoorlogen, Koude Oorlog, Sovjet Unie, Mao’s Culturele Revolutie en nog wat futiliteiten die afgelopen eeuw de mensheid bezighielden. Nee, neem dan CO2, dat gas waarvan planten harder gaan groeien, de bubbels in uw Champagne.

Persson de hoeder der beschaafde gutmenschen
De door hen aangedragen oplossingen voor ‘de ecologische crisis’ of wat voor crisis dan ook, zijn doorgaans van het kaliber ‘laten we zelfmoord plegen, want dan hoeven we nooit meer bang voor de dood te zijn’. Wie vervolgens denkt ‘nou nou, moet dat nou zo’, is  ‘ontkenner, oude gepensioneerden, dwarsdenker’ enzovoort enzovoort. En dat overtuigt dan Sylvia Borren van Greenpeace, deeltijd-indiaan Herman Wijffels, lezers van Dagblad Trouw en andere fossielen van de protestgeneratie. Oh ja, en Henk Kamp natuurlijk.

Let wel, Michael Persson is een ingenieur en wanneer hij rustig is, kan hij exact nadenken
Zodra het om Moeder Aarde gaat, vergeet dhr Persson even alle kennis en exacte mores die hij als Delfts ingenieur opdeed: vol gas wordt hij door emoties overmand, en naming and shaming richting de tegenstander moet voor argumentatie doorgaan. Ongeveer zoals ik nu expres doe, maar dan bloedserieus. Michael toch…

Don’t fuck with Moeder Aarde!!
Het zweet brak Michael uit, emoties stegen hem naar de keel. En dus wil Persson beweren dat de volgende door Greenpeace aan Henk Kamp opgedragen optie een goed idee is:

  • het in zee dumpen van 18 miljard euro subisidies om overcapaciteit wisselvallige windstroom bij te bouwen, waarbij Jan Modaal en kleinverdienend Nederland een verdubbeling van de energierekening wacht.

Ja, ga daar maar eens aan staan….Terwijl een nieuwe schone gascentrale Enecogen (850 MW) op de Maasvlakte grotendeels stilstaat, evenals de nieuwe schone Magnumcentrale (1300 MW) in de Eemshaven, samen zonder een cent subsidie goed voor het effectief vermogen dat Henk Kamp samen met Greenpeace en Michael Persson extra wil bijbouwen. Michael houdt niet zo van rationele discussie, en heeft ook nog eens de beschaving in pacht…

Geheimhoudingsplicht
Om nu even een strak gezicht te trekken, na dit columnistisch intermezzo: we dragen nog een extra argument aan om de verspilling van zoveel gemeenschapsgeld met enige reservering tegemoet te zien. De deelnemers van de TKI Wind op Zee tekenden deze geheimhoudingsplicht, waarmee volgens mij iedere vorm van boekencontrole en zicht op uitgaven onmogelijk wordt. Dit is precies waar de Algemene Rekenkamer al over klaagde in haar rapport in 2009 over de besteding van miljarden klimaatsubsidies, én de verdwenen miljarden MEP-subsidies aan de bijstook van hout in de Amercentrale.

Voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder Vertrouwelijke Informatie het volgende verstaan: elke kennis, elk financieel gegeven of operationeel gegeven, handelsgeheim, ervaring of knowhow, ideeën en concepten en informatie van welke aard in welke vorm ook met betrekking tot technologieën, financiën en kosten, marketing en business en dergelijke die meegedeeld worden door de Mededelende Partij onder deze Overeenkomst en die als Vertrouwelijke Informatie wordt bestempeld. Vertrouwelijke Informatie die mondeling wordt meegedeeld wordt binnen de twee weken na mededeling op schrift gesteld en als dusdanig bestempeld of middels de bijlage tijdens de bijeenkomst(en) bevestigd.

Overigens vind ik dat Henk Kamp moet aftreden..
En terwijl Persson gewoon betaald in de baas zijn tijd zijn onzin mag ventileren, doe ik dat vrijwillig voor Climategate.nl- ook in de baas zijn tijd maar ik ben zelf baas- terwijl ik al uren geleden aan mijn betaalde werk zou beginnen. Als ik mijn werkgever was zou ik mezelf ontslaan. Maar werknemers van de firma Rypke hebben een CAO waar ambtenaren een puntje aan kunnen zuigen. Inclusief Belgisch biertje na vieren. Proost Michael!